Міжнародна діяльність в ХНУВС
 

Встановлення та розвиток міжнародних зв’язків Харківського національного університету внутрішніх справ з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями України, держав ближнього та дальнього зарубіжжя, а також підвищення іміджу працівників правоохоронних органів на національній та міжнародній арені є одними з пріоритетних напрямків діяльності ХНУВС.

Основною метою міжнародного співробітництва є спільна розробка методів вирішення кадрових проблем і роботи з персоналом міліції (поліції), розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом створення спільних творчих колективів), проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, спрямованих на попередження та розкриття злочинності, охорону прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку.

Саме це дає можливість розширювати кордони міжнародного співробітництва, підвищувати ефективність співпраці та зміцнювати вже існуючі відносини.

Структурним підрозділом для координації міжнародної діяльності в університеті є відділ міжнародних зв’язків. Головне завдання відділу – забезпечення ефективної роботи університету у напрямку розширення та поглиблення міжнародних контактів, підвищення його авторитету в світі, аналіз стану міжнародної діяльності ХНУВС, забезпечення оформлення документів на закордонні відрядження осіб начальницького та рядового складу університету.

Контактна інформація

Осятинський Станіслав Олександрович
Начальник відділу міжнародних зв’язків
тел. (057) 7398-096, (057) 7398-267

E-mail: stanislav210007@gmail.com, viks.gerasymenko@gmail.com


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017