Факультет права, економіки, психології та інформаційних технологій
 
Заступник начальника інституту, декан факультету права, економіки, психології та інформаційних технологій Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, доктор юридичних наук, професор Комзюк Анатолий Трофимович
Заступник начальника Інституту,
декан факультету,
доктор юридичних наук,
професор
Комзюк Анатолій Трохимович
Заступник декана факультету, магістр права, магістр державного управління Сядристий Андрій Олексійович.
Заступник декана факультету,
магістр права, магістр державного управління
Сядристий Андрій Олексійович

Факультет права, економіки, психології та інформаційних технологій навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Харківського національного університету внутрішніх справ створено відповідно до наказу ХНУВС від 10.06.2013 року № 270 «Про оголошення штату Харківського національного університету внутрішніх справ».

Факультет очолює декан, доктор юридичних наук, професор Комзюк Анатолій Трохимович. Заступник декана факультету – магістр права, магістр державного управління Сядристий Андрій Олексійович.

Завданнями факультету є:

 • - підготовка згідно з договірними зобов’язаннями кваліфікованих фахівців за заочною формою навчання для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій України за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • - довузівська профорієнтаційна підготовка учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та інших загальноосвітніх навчальних закладів;
 • - систематичне вдосконалення навчального процесу, створення нових та оновлення чинних навчальних планів, забезпечення видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок.

На факультеті здійснюється підготовка студентів за заочною формою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за кошти фізичних та юридичних осіб.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за напрямами:

 • • «правознавство»;
 • • «психологія»;
 • • «соціологія»;
 • • «фінанси та кредит»;
 • • «системи технічного захисту інформації».

За напрямом «правознавство» підготовка бакалаврів здійснюється також на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та повної вищої неюридичної освіти, а за напрямом «психологія» – на базі повної вищої непсихологічної освіти.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на основі базової вищої освіти (особи, що мають диплом фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») здійснюється за спеціальностями:

 • • «правознавство»;
 • • «психологія»;

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі вищої освіти (особи, що мають диплом фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст») здійснюється за спеціальностями:

 • • «правознавство»;
 • • «психологія»;

Всього на факультеті навчається близько 2 тисяч студентів.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 9 кафедр факультету права та масових комунікацій ХНУВС, у складі яких понад 30 докторів наук, професорів та понад 150 кандидатів наук, доцентів.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27.
E-mail: fpit_izn@gmail.com
Телефон: 7398158

ІНФОРМАЦІЯ
студентам 1-го курсу факультету права, економіки, психології та інформаційних технологій, які навчаються за спеціальністю «правознавство» на здобуття ступеня вищої освіти «спеціаліст» для самостійної роботи у першому семестрі 2015-2016 навчального року

Перелік дисциплін, які вивчаються у І-му семестрі, та види самостійної роботи з цих дисциплін:

 1. Корпоративне право – курсова робота.
 2. Сучасні проблеми цивільного права та процесу – курсова робота.
 3. Основи кримінально-правової кваліфікації – контрольна робота.
 4. Європейське право – контрольна робота.
 5. Порівняльне правознавство – реферат.
 6. Сучасні теорії (доктрини) права – реферат.

Завдання для виконання курсових і контрольних робіт та рефератів містяться у прикріплених файлах ОКРЕМО для 1) студентів, які мають диплом бакалавра з правознавства («юрист») і 2) мають диплом про вищу освіту з інших спеціальностей, включаючи правоохоронну діяльність («неюрист»).

З приводу надання консультацій щодо написання робіт слід звертатися на кафедри або за телефонами:

Корпоративне право (кафедра правового забезпечення господарської діяльності) – кабінет 114/5 або за телефонами (095) 8150113 – професор кафедри Жорнокуй Юрій Михайлович, (066) 2428335 – старший викладач Поляк Антон Володимирович;

Сучасні проблеми цивільного права та процесу (кафедра цивільного права та процесу) – кабінет 517/3 або за телефонами (057) 7398-346, (050) 6053042 – доцент кафедри Кухарєв Олександр Євгенович;

Сучасні теорії (доктрини) права (кафедра загальноправових дисциплін) - кабінет 420/3 або за телефоном (057) 7398-088, (066) 2745097 - завідувач кафедри Холод Юрій Анатолійович;

Порівняльне правознавство (кафедра загальноправових дисциплін) - кабінет 420/3 або за телефонами (057) 7398-088, (050) 1392204 - доцент кафедри Лазарев Віктор Вікторович;

Європейське право (кафедра загальноправових дисциплін) - кабінет 420/3 або за телефонами (057) 7398-088, (050) 3014071 - доцент кафедри Тітов Євген Борисович;

Основи кримінально-правової кваліфікації (кафедра кримінально-правових дисциплін) – кабінет 508/3 або за телефонами (057) 7398-061, (057)7398-078 завідувач кафедри Харченко Вадим Борисович.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017