Факультет права, економіки, психології та інформаційних технологій
 
Заступник начальника інституту, декан факультету права, економіки, психології та інформаційних технологій Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, доктор юридичних наук, професор Комзюк Анатолий Трофимович
Заступник начальника Інституту,
декан факультету,
доктор юридичних наук,
професор
Комзюк Анатолій Трохимович
Заступник декана факультету, магістр права, магістр державного управління Сядристий Андрій Олексійович.
Заступник декана факультету,
магістр права, магістр державного управління
Сядристий Андрій Олексійович

Факультет права, економіки, психології та інформаційних технологій навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Харківського національного університету внутрішніх справ створено відповідно до наказу ХНУВС від 10.06.2013 року № 270 «Про оголошення штату Харківського національного університету внутрішніх справ».

Факультет очолює декан, доктор юридичних наук, професор Комзюк Анатолій Трохимович. Заступник декана факультету – магістр права, магістр державного управління Сядристий Андрій Олексійович.

Завданнями факультету є:

 • - підготовка згідно з договірними зобов’язаннями кваліфікованих фахівців за заочною формою навчання для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій України за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • - довузівська профорієнтаційна підготовка учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та інших загальноосвітніх навчальних закладів;
 • - систематичне вдосконалення навчального процесу, створення нових та оновлення чинних навчальних планів, забезпечення видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок.

На факультеті здійснюється підготовка студентів за заочною формою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за кошти фізичних та юридичних осіб.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за напрямами:

 • • «правознавство»;
 • • «психологія»;
 • • «соціологія»;
 • • «фінанси та кредит»;
 • • «системи технічного захисту інформації».

За напрямом «правознавство» підготовка бакалаврів здійснюється також на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та повної вищої неюридичної освіти, а за напрямом «психологія» – на базі повної вищої непсихологічної освіти.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на основі базової вищої освіти (особи, що мають диплом фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») здійснюється за спеціальностями:

 • • «правознавство»;
 • • «психологія»;

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі вищої освіти (особи, що мають диплом фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст») здійснюється за спеціальностями:

 • • «правознавство»;
 • • «психологія»;

Всього на факультеті навчається близько 2 тисяч студентів.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 9 кафедр факультету права та масових комунікацій ХНУВС, у складі яких понад 30 докторів наук, професорів та понад 150 кандидатів наук, доцентів.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 185-а.
E-mail: fpit_izn@gmail.com

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2015