СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.700.02
 
Голова
спеціалізованої вченої ради, завідувач кафедри трудового
та господарського права факультету № 2, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції
Мельник К.Ю.

Спеціалізована вчена рада Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ створена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2016 р. № 1222. Вона має право приймати до розгляду та захисту дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Костянтин Юрійович Мельник, завідувач кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ. Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, доцент Олег Васильович Синєгубов, декан факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Костянтин Вікторович Коваленко, доцент кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Членами ради є: Валентин Семенович Венедіктов, Олександр Миколайович Головко, Володимир Анатолійович Греченко, Вікторія Павлівна Гробова, Юрій Михайлович Жорнокуй, Володимир Євгенійович Кириченко, Анатолій Миколайович Клочко, Віктор Леонтійович Костюк, Лариса Василівна Красицька, Сергій Станіславович Лукаш, Олена Миколаївна Мельник, Олеся Олександрівна Отраднова, Євген Юрійович Подорожній, Степан Дмитрович Сворак, Геннадій Петрович Тимченко, Анатолій Матвійович Шульга.

Офіційними опонентами та рецензентами до роботи ради залучаються представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та інших вищих навчальних закладів.

Результати дисертаційних досліджень здобувачів, які захистилися у раді, впроваджуються в діяльність як Національної поліції України, так і в діяльність інших державних органів, а також використовуються в освітньому процесі під час підготовки майбутніх правоохоронців.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017