СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.700.04
 
Голова спеціалізованої вченої ради, професор кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, доктор психологічних наук, професор Євдокімова О.О.
Голова
спеціалізованої вченої ради,
завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор
Євдокімова О.О.

Спеціалізована вчена рада К 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ розпочала свою роботу у 1995 році.

За період існування ради захищено понад дев’яносто кандидатських дисертацій, результати яких широко впроваджені та використовуються у практичній діяльності підрозділів Національної поліції України та інших правоохоронних органів.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693 повноваження ради розширено, утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.700.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія» (психологічні науки, юридичні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради – завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Олена Євдокімова.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – професор кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Вадим Барко.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради є доцент кафедри педагогіки та психології факультету № 3, кандидат психологічних наук, доцент Станіслав Ларіонов.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради сформований з науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ та працівників інших вищих навчальних закладів, фахівців в галузі юридичної психології. Серед них фундатори сучасної юридичної психології, доктори наук, професори: Олександр Маркович Бандурка, Олена Володимирівна Землянська, Олена Миколаївна Цільмак, Зоряна Романівна Кисіль та інші.

Паспорт спеціальності 19.00.06.


Контакти:

psy@univd.edu.ua

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017