СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 64.700.04
 
Голова спеціалізованої вченої ради, професор кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, доктор психологічних наук, професор Євдокімова О.О.
Голова
спеціалізованої вченої ради,
завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор
Євдокімова О.О.

Спеціалізована вчена рада К 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ розпочала свою роботу у 1995 році.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 утворено спеціалізовану вчену раду К 64.700.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія» (психологічні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради – завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Олена Євдокімова.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – професор кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Вадим Барко.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради є заступник начальника з навчально-методичної роботи факультету № 4, кандидат психологічних наук, доцент Павло Макаренко.

Також до складу ради входять такі відомі вчені: доктор психологічних наук, професор Любов Балабанова, доктор психологічних наук, професор Олена Землянська, доктор психологічних наук, професор Марат Кузнєцов, Яковенко, доктор психологічних наук, професор Анастасія Большакова, доктор педагогічних наук, професор Олена Федоренко, доктор соціологічних наук, професор Микола Саппа.

За період існування захищено понад дев’яносто кандидатських дисертацій.

Змістом спеціальності 19.00.06 «Юридична психологія» є розробка проблем, пов’язаних із психологією відносин, які виникають у правотворчій, правозастосовній та правоохоронній діяльності, учасників кримінальних, цивільних правовідносин, а також мотивації, стимулювання та удосконалення діяльності фахівців у юридичній сфері. Об’єктом цієї спеціальності є психологічні закономірності та механізми.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2016