Перелік документів на контрактну форму навчання
 

Кандидати на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
подають особисто:

  • 1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • 2. сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньо освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
  • 3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 4. 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • 5. 10 поштових конвертів;
  • 6. папка із зав’язками.
  • 7. iдентифікаційний код.

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017