Вчена рада ННІПМК
 

Cклад Вченої ради Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

 • Бочарніков Анатолій Петрович, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПМК, кандидат економічних наук, доцент;
 • Вовк Вікторія Яківна, завідувач кафедри фінансів та кредиту ННІПМК, кандидат економічних наук, доцент;
 • Герасін Сергій Миколайович, завідувач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій ННІПМК;
 • Гетьманець Ольга Петрівна, завідувач кафедри правових основ підприємницької діяльності ННІПМК, доктор юридичних наук, доцент;
 • Гоц Василь Якович, завідувач кафедри трудового, екологічного та земельного права ННІПМК, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Загородній Сергій Андрійович, заступник директора по заочній формі навчання, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Заєць Віталій Олегович, голова студентської ради ННІПМК;
 • Зайцев Леонід Олександрович, завідувач кафедри теорії та історії права ННІПМК, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Канібер Юрій Миколайович, завідувач кафедри кримінального права та кримінології ННІПМК, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Книш Валентин Іванович, завідувач кафедри адміністративного права ННІПМК, кандидат юридичних наук;
 • Московець Валерій Іванович, директор ННІПМК, кандидат соціологічних наук, доцент;
 • Овчинніков Михайло Олексійович, завідувач кафедри історії державності України та іноземних мов ННІПМК, кандидат філологічних наук;
 • Пєвнєв Володимир Яковлевич, завідувач кафедри захисту інформації ННІПМК, кандидат технічних наук, доцент;
 • Прокопенко Володимир Володимирович, завідувач кафедри філософії і політології ННІПМК, кандидат філософських наук, доцент;
 • Пчолкін Валерій Дмитрович, завідувач кафедри кримінального процесу ННІПМК, доктор юридичних наук, доцент;
 • Рущенко Ігор Петрович, завідувач кафедри соціології ННІПМК, доктор соціологічних наук, професор;
 • Садиков Мурат Абдикасович, завідувач кафедри економічної теорії ННІПМК, доктор економічних наук, професор;
 • Соболєв Олександр Васильович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПМК, кандидат юридичних наук;
 • Струков Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-методичної роботи ННІПМК, кандидат технічних наук, доцент;
 • Шевченко Лариса Олександрівна, завідувач кафедри загальної та прикладної психології та педагогіки ННІПМК, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Шестаков Сергій Володимирович, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права ННІПМК, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Щербаковський Михайло Григорович, завідувач кафедри криміналістики ННІПМК, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Яковлев Сергій Всеволодович, перший заступник директора ННІПМК, доктор фізико-математичних наук, професор.

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2015