"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми застосування поліцейського піклування Національною поліцією України
Святокум І.О. Проблеми застосування поліцейського піклування Національною поліцією України. // Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2019 року, м. Маріуполь, Україна) / Маріупольський державний університет. Маріуполь, 2019. С.484-487.
2 настанови (вказівки), рекомендації Реалізація рекомендацій національних та європейських правозахисних організацій у частині запровадження міжнародного досвіду поліцейської діяльності у сфері дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи
Святокум І.О. Реалізація рекомендацій національних та європейських правозахисних організацій у частині запровадження міжнародного досвіду поліцейської діяльності у сфері дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи: наук.-метод. рек. / І. О. Святокум – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2019. – 64 с.
3 стаття Нормативно-правове забезпечення діяльності поліцейських комісій: стан і перспективи розвитку
Святокум, І. О. Нормативно-правове забезпечення діяльності поліцейських комісій: стан і перспективи розвитку / Ігор Олегович Святокум // Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 47-52. – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2019.1.05.
4 настанови (вказівки), рекомендації Особливості здійснення поліцейського піклування в Україні
Святокум І.О. Особливості здійснення поліцейського піклування в Україні: наук.-метод. рек. / І. О. Святокум – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2018. – 31 с.
5 настанови (вказівки), рекомендації Формування системи оцінки діяльності Національної поліції
Святокум І. О. Формування системи оцінки діяльності Національної поліції: наук.-метод. рек. / І.О. Святокум – Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2018. – 40 с.
6 тези доповіді Проблеми формування системи оцінки ефективності діяльності Національної поліції на сучасному етапі
Святокум І. О. Проблеми формування системи оцінки ефективності діяльності Національної поліції на сучасному етапі / І. О. Святокум // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 149-153.
7 тези доповіді Проблеми оцінки діяльності Національної поліції в контексті професійної мотивації її працівників
Святокум І. О. Проблеми оцінки діяльності Національної поліції в контексті професійної мотивації її працівників / І. О. Святокум // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 254-256.
8 настанови (вказівки), рекомендації Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини
Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини : наук.-метод. рек. / Уклад.: К. Л. Бугайчук, О. В. Федосова, Т. М. Малиновська та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. − 81 с.
9 тези доповіді Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області)
ДайнПетрус ван, Донаті Стефано , Сердюк О.О.,Святокум І.О. Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області) / Петрус ван Дайн, Стефано Донаті, О. О. Сердюк, І. О. Святокум // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : збірник наукових праць (м. Харків, 21.04.2017). / Харк нац. ун-т внутр. справ – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 342-345.
10 тези доповіді Досвід оцінки діяльності органів поліції в Канаді та перспективи його використання в Україні
Святокум І. О. Досвід оцінки діяльності органів поліції в Канаді та перспективи його використання в Україні / І. О. Святокум // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 217-219.
11 тези доповіді Досвід Великобританії у сфері оцінки ефективності діяльності поліції та перспективи його використання в Україні
Святокум І. О. Досвід Великобританії у сфері оцінки ефективності діяльності поліції та перспективи його використання в Україні / І. О. Святокум // Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна науково-практична конференція (11 листопада 2016 року) / упор. Ю. С. Назар. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 293-297.
12 настанови (вказівки), рекомендації Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні
Бугайчук К.Л. Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні: наук.-метод. рек. / К.Л. Бугайчук, І.О. Святокум, В.В. Чумак // – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. – 52 с.
13 стаття Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні
Святокум І. О. Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні / І. О. Святокум // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 3. – С. 186–189.
14 стаття Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні
Святокум І. О. Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні / І. О. Святокум // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – № 20. – С. 22–24.
15 тези доповіді Превентивні ради як перспективний напрям взаємодії правоохоронних органів з громадськістю у сфері попередження правопорушень
Святокум І. О. Превентивні ради як перспективний напрям взаємодії правоохоронних органів з громадськістю у сфері попередження правопорушень / Ігор Олегович Святокум // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 314-316.