Харченко Світлана Вячеславівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Індивідні чинники формування соціального інтелекту Харченко С.В. Індивідні чинники формування соціального інтелекту / С.В. Харченко // Право та безпека. - 2016. - № 1.(60). - С. 167 - 171.
2 тези доповіді Особливості соціального інтелекту курсантів-майбутніх психологів в різні роки навчання Харченко С.В. Особливості соціального інтелекту курсантів-майбутніх психологів в різні роки навчання / С.В. Харченко // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Бочаровські читання», присвяченої пам’яті професора С.П. Бочарової (18 березня 2016 року) – Харків: ХНУВС. – С. 159 - 161.
3 тези доповіді Особливості взаємозв’язку загального та соціального інтелекту у майбутніх правоохоронців Харченко С.В. Особливості взаємозв’язку загального та соціального інтелекту у майбутніх правоохоронців / С. В. Харченко // Матеріали науково-практичної конференції «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України»: 8 квітня 2016 року – Харків: ХНУВС, 2016. - С. 67 – 69.
4 тези доповіді Вивчення соціального інтелекту в клінічній психології Харченко С.В. Вивчення соціального інтелекту в клінічній психології / С.В. Харченко // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»(14-15 квітня 2016 року, м. Харків). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 95 – 96.
5 стаття Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості Харченко С.В. Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості / С.В. Харченко // Право та безпека. - 2016. - № 2(61). - С. 146 - 151.
6 тези доповіді Дослідження впливу екстремальної ситуації на психічних стан людини в ХІХ-ХХ століттях Харченко С.В. Дослідження впливу екстремальної ситуації на психічних стан людини в ХІХ-ХХ століттях / С.В. Харченко // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада, 2016 року) Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку – Х.: Національна академія НГУ. - С. 54 – 58.
7 стаття Методи розвитку здібностей соціального інтелекту в процесі фахової підготовки Харченко С.В. Методи розвитку здібностей соціального інтелекту в процесі фахової підготовки / С.В. Харченко // Право та безпека – 2016. - № 3 (62). – C. 154 – 159.
8 тези доповіді Соціально – психологічний тренінг як засіб розвитку соціального інтелекту керівника Харченко С.В. Соціально – психологічний тренінг як засіб розвитку соціального інтелекту керівника / С.В. Харченко // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору» (21- 22 квітня, м. Харків) – Х.: ХДФКА, 2016. - С.109 – 110.
9 тези доповіді Особливості взаємозв'язку соціального інтелекту та конфліктності у спілкуванні Харченко С.В. Особливості взаємозв'язку соціального інтелекту та конфліктності у спілкуванні / С.В. Харченко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання" : Зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна). - Харків: ХНУВС. - 2017. С. 70 - 72.
10 тези доповіді Особливості взаємозв'язків механізмів психологічного захисту та соціального інтелекту в юнацькому віці Харченко С.В. Особливості взаємозв'язків механізмів психологічного захисту та соціального інтелекту в юнацькому віці / С.В. Харченко // Тези доп. наук.-практ. конф. "Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України" (7 квітня 2017, м. Харків) - Харків: ХНУВС. - 2017. - С. 218 - 221.
11 стаття Особливості здібностей соціального інтелекту іноземних студентів Харченко С.В., Штриголь Д.В. Особливості здібностей соціального інтелекту іноземних студентів / С.В. Харченко, Д.В. Штриголь // Право і безпека. - 2017. - № 1. - C. 150 -154.
12 стаття Особливості зміни рольових очікувань та домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя Харченко С.В., Доценко В.В. Особливості зміни рольових очікувань та домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя / С.В. Харченко, В.В. Доценко // Право і безпека. - 2017. - № 2. - C. 171 - 175.
13 стаття Особливості соціального інтелекту в юнацькому віці Харченко С.В. Особливості соціального інтелекту в юнацькому віці / С.В. Харченко // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - Вип. 2. - Т. 2. - 2017. - C. 112 - 116.
14 тези доповіді Психолого-педагогічні умови розвитку соціального інтелекту в юнацькому віці в процесі фахової підготовки Харченко С.В. Психолого-педагогічні умови розвитку соціального інтелекту в юнацькому віці в процесі фахової підготовки / С.В. Харченко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичній конференції «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток» (м. Одеса 24-25 березня 2017 року). – Одеса: ОДУВС. - С. 67 – 69.
15 тези доповіді Розвиток соціального інтелекту як ресурс психологічної реабілітації дітей з вадами розвитку Харченко С.В. Розвиток соціального інтелекту як ресурс психологічної реабілітації дітей з вадами розвитку / С.В. Харченко // Матеріали IІІ Науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору» (21 квітня 2017, Харків).- Х.: ХДАФК. - С. 184 – 188.
16 стаття Особливості соціального інтелекту в підлітковому віці Харченко С.В. Особливості соціального інтелекту в підлітковому віці / С.В. Харченко // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - 2017. - № 3., Т. 1. - C. 153 - 158.
17 стаття Особливості соціального інтелекту в дошкільному віці Харченко С.В. Особливості соціального інтелекту в дошкільному віці / С.В. Харченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - 2017. - Вип. 4., Т. 1. - С.108-112.
18 стаття Social intelligence as a subject of study in clinical psychology Kharchenko S. (2017). Social intelligence as a subject of study in clinical psychology. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 22(4), 31–35.
19 стаття Роль соціального інтелекту в професійній діяльності суб’єкта Харченко С.В. Роль соціального інтелекту в професійній діяльності суб’єкта / С.В. Харченко // Право і безпека - 2017. - № 3. - С. 153 -158.
20 тези доповіді Розвиток здібностей соціального інтелекту у майбутніх фахівців сил охорони правопорядку Харченко С.В. Розвиток здібностей соціального інтелекту у майбутніх фахівців сил охорони правопорядку / С.В. Харченко // Матеріали наук.-практ. конф. „Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку” - Х.: НАНГУ, 2017. - С.164 - 167.
21 стаття Особенности взаимосвязей общего и социального интеллекта у мужчин и женщин Харченко С.В. Особенности взаимосвязей общего и социального интеллекта у мужчин и женщин / С.В. Харченко // Вестник по психологии и педагогики Южной Сибири. –2017.
22 стаття Методы развития социального интеллекта курсантов - будущих офицеров полиции Харченко С.В. Методы развития социального интеллекта курсантов - будущих офицеров полиции / С.В. Харченко // МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА». - 2017. - № 5. - C. 161 - 166.
23 тези доповіді Умови ефективного мовного впливу в юридичній практиці Харченко С.В. Умови ефективного мовного впливу в юридичній практиці /С.В. Харченко // Матеріали VII Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» (11 листопада 2017р., Київ, Національна академія внутрішніх справ). - К . НАВС, 2017. - С. 431 - 435.
24 стаття Formation of social intelligence abilities in ontogenesis Kharchenko S. Formation of social intelligence abilities in ontogenesis / S. Kharchenko // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. - 2017. - № 4 (7). - P. 17 - 20.
25 тези доповіді Социальный интеллект как предмет исследования в юридической психологии Харченко С.В. Социальный интеллект как предмет исследования в юридической психологии / С.В. Харченко // Материалы I Международной научно-практической интернет-конференции «Современные проблемы прикладной юридической психологии». - 2017. - С. 213 - 129.
26 тези доповіді Особливості використання тренінгових технологій у підготовці кадрів для національної поліції Харченко С.В. Особливості використання тренінгових технологій у підготовці кадрів для національної поліції / В.В. Доценко, С.В. Харченко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.). Харків, 2017. - С. 111 - 112.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018