Червоний Павло Дмитрович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Командно-штабні навчання як технологія виховання курсантів ВНЗ МВС України Червоний П. Д. Командно-штабні навчання як технологія виховання курсантів ВНЗ МВС України. / П. Д. Червоний // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28-29 жовтня 2016 р.). – Л. : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 97-100
2 стаття Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України Червоний П. Д. Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України / П. Д. Червоний, С.П. Гіренко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. Випуск LXXІІІ.
3 тези доповіді Ігри в соціально-психологічній реабілітації дітей Червоний П.Д. Ігри в соціально-психологічній реабілітації дітей / П.Д. Червоний // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.
4 стаття Формування коммуникативної культури операторів поліції «102» на етапі післядипломної освіти Червоний П.Д. Формування коммуникативної культури операторів поліції «102» на етапі післядипломної освіти / С.П.Гіренко, П.Д Червоний // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 446-456
5 стаття ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУРСАНТСЬКОГО КОЛЕКТИВУ Червоний П.Д.Особливості формування курсантського колективу /П.Д.Червоний // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. cт. 303-304.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017