Завальний Михайло Володимирович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі Завальний М.В. Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі // Форум права. – 2008. - №1. – С.140-146 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08zmvvap.pdf
2 стаття Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування Завальний М.В. Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування [Електронний ресурс] / М. В. Завальний // Право і Безпека. - 2006. - Т. 5, № 4. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2006_5_4_14
3 стаття Органи внутрішніх справ як суб’єкт адміністративно-деліктного провадження Завальний М.В. Форум права. – 2011. – № 1. – С. 366–371 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11zmvadp.pd
4 стаття Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні Завальний М. В. Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Завальний // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 133–139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
5 тези доповіді Форми взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки та порядку Завальний М.В. Форми взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки та порядку / М.В Завальний // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12 жовтня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016. - 224 с. - С. 174-176
6 тези доповіді Теоретичні передумови недержавної правоохоронної діяльності в Україні Завальний М.В. Теоретичні передумови недержавної правоохоронної діяльності в Україні / М.В. Завальний // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу» (м. Харків, 30 червня 2017 року). - С.76-79
7 стаття Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правоохорони України Завальний М. В. Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правоохорони України [Електронний ресурс] / М. В. Завальний // Форум права. - 2017. - № 3. - С. 47–52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_3_10.
8 тези доповіді Ліцензування як форма державного контролю за охоронною діяльністю Завальний М.В. Ліцензування як форма державного контролю за охоронною діяльністю / М.В. Завальний // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса, 10 листопада 2017 р. - Одесса : ОДУВС, 2017. - 260 с. - С.193-195
9 тези доповіді Залучення курсантів вищих навчальних закладів МВС України до наукової діяльності Завальний М.В. Залучення курсантів вищих навчальних закладів МВС України до наукової діяльності // Підготовкаохоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.): зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові(м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 340 с. – С. 122-124.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018