Бригадир Іван Васильович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Правова природа праці членів фермерських господарств Бригадир І.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ / І.В. Бригадир // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – с. 127-129
2 стаття Роль науки екологічного права в розвитку законодавства України Бригадир, І. В. Роль науки екологічного права в розвитку законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 167-173.
3 стаття Щодо питання системи екологічного права Бригадир І. В. Щодо питання системи екологічного права / І. В. Бригадир // Форум права. - 2015. - № 3. - С. 5–10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
4 стаття Правовідносини в сфері екологічного управління як частина предмету правового регулювання екологічного права Бригадир І. В. Правовідносини в сфері екологічного управління як частина предмету правового регулювання екологічного права / І. В. Бригадир // Форум права. - 2013. - № 4. - С. 31–35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017