Пчеліна Оксана Василівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльност / О.В. Пчеліна //Підприємництво, господарство і право. 2016. №3 (241). С.167-171.
2 стаття Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання Пчеліна О.В. Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання / О.В. Пчеліна // Молодий вчений. 2016. № 4 (31). С.628-632.
3 стаття Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчеліна // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. - № 2. - с. 155-159.
4 стаття Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчеліна // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 9. С. 176-182.
5 тези доповіді Щодо початкового етапу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Щодо початкового етапу розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчелына // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції "Актуальна юриспруденція", м. Київ, 20 квітня 2016 року. Матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору", м. Тернопіль, 18 березня 2016 року. Тези наукових доповідей, К.: Видавничий дім "АртЕк", 2016. С. 95-98.
6 тези доповіді Роль тактичних операцій у ході розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Роль тактичних операцій у ході розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчеліна // Priority a strat
7 тези доповіді Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчеліна // Тези науково-практичної конференції "Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та криміналістики" (присвячену пам'яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса). Харків, 20 грудня 2016 р. С. 204-207.
8 стаття Тактичні завдання розслідування злочинів і криміналістична методика Пчеліна О.В. Тактичні завдання розслідування злочинів і криміналістична методика / О.В. Пчеліна // Криміналістичний вісник. 2012. №2 (18). С. 48-52.
9 стаття Ситуаційна зумовленість розслідування окремих видів злочинів Пчеліна О.В. Ситуаційна зумовленість розслідування окремих видів злочинів / О.В. Пчеліна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2 (2). С. 349-358.
10 стаття Службова діяльність як об'єкт криміналістичного дослідження Пчеліна О.В. Службова діяльність як об'єкт криміналістичного дослідження / О.В. Пчеліна // Ученые записки Таврическго национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Юридические науки". 2013. Том 26 (65). №1. С. 272-277.
11 стаття Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пчеліна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Се-рія «Юридичні науки». – 2017. – № 1. – С. 155-159.
12 стаття Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пчеліна // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 290-294.
13 стаття Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пчеліна // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 290-294.
14 тези доповіді Способи вчинення злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Способи вчинення злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пчеліна // Inov
15 тези доповіді Залучення спеціалістів до огляду місця події під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв Пчеліна О. В. Залучення спеціалістів до огляду місця події під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв / О. В. Пчеліна, В. В. Кікінчук // Криміналістичне забезпечення процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв: матеріали круглого столу (7 червня 2017 року, м, Київ). – Київ, 2017. – C. 58-60.
16 стаття Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пчеліна // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2 (89). – С. 145-156.
17 тези доповіді Щодо криміналістичного визначення злочинів у сфері службової діяльності корупційної спрямованості Пчеліна О. В. Щодо криміналістичного визначення злочинів у сфері службової діяльності корупційної спрямованості // "Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу", до 100-річчя від дня народження видатного ученого, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Михайла Васильовича Салтевського: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8 листопада 2017 року). - Харків, 2017. - С. 173-175.
18 автореферат дисертації Теоретичні засади формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Теоретичні засади формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Харків, 2017. 40 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017