Бугайчук Костянтин Леонідович, завідувач науково-дослідної лабораторії
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія колективна Теорія та практика змішаного навчання Бугайчук К.Л. Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка // – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с
2 стаття Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів Бугайчук К.Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / К.Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 4 (54). – Режим доступу до журн.: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1434
3 тези доповіді "Перевернуте навчання" як інноваційна методика підготовки правоохоронців Бугайчук К.Л. "Перевернуте навчання" як інноваційна методика підготовки правоохоронців [Текст] / К.Л. Бугайчук // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Матеріали науково-практичної конференції 8 квітня 2016 р., м. Харків, ХНУВС. – С. 151-155
4 тези доповіді Активна оцінка в дистанційному навчанні Бугайчук К.Л. Активна оцінка в дистанційному навчанні [Текст] / К.Л. Бугайчук // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: Збірник науково-методичних праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 19 травня 2016 р., м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – С. 196-200
5 коментар Закон України «Про Національну поліцію»: науково-практичний коментар Бугайчук К.Л. Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ : за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка ; [О. .І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]. – Харків, 2016. – 408 с.
6 настанови (вказівки), рекомендації Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні Бугайчук К.Л. Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні [Текст] : наук.-метод. рек. / Д.В. Швець, К.Л. Бугайчук, О.В. Федосова, Ю.О. Михайлова, І.Б. Гончаренко, І.О. Святокум // – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2016. – 124 с.
7 настанови (вказівки), рекомендації Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування Бугайчук К.Л. Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування [Текст]: наук.-метод. рек. / К.Л. Бугайчук, О.І. Безпалова. – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – 2016.
8 настанови (вказівки), рекомендації Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні Бугайчук К.Л. Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні: наук.-метод. рек. / К.Л. Бугайчук, І.О. Святокум, В.В. Чумак // – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. – 44 с.
9 настанови (вказівки), рекомендації Особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України Бугайчук К.Л. Особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України: науково-методичні рекомендації / К.Л. Бугайчук, В.В. Корнієнко, А.М. Шульга та ін.// – Харків : ХНУВС, 2016. – 103 с.
10 стаття Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз Бугайчук К.Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз [Текст] / К.Л. Бугайчук // Право і безпека. Харків. – 2016. – № 1 (60). – С. 7-13
11 тези доповіді Деякі питання формування підрозділів Національної поліції особливого призначення Бугайчук К.Л. Деякі питання формування підрозділів Національної поліції особливого призначення [Текст] / К.Л. Бугайчук // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 11-12 березня 2016 р., м. Одеса. – С. 62-66
12 тези доповіді Запровадження нових форм та методів роботи Національної поліції України на регіональному рівні (на прикладі Харківської області) Бугайчук К.Л. Запровадження нових форм та методів роботи Національної поліції України на регіональному рівні (на прикладі Харківської області) [Текст] / К.Л. Бугайчук // Актуальні проблеми правової науки і державотворення України в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів IX науково-практичної конференції 21-22 травня 2016 р., Суми. – С. 102-105
13 тези доповіді Зміст конфлікту інтересів за новим антикорупційним законодавством України та засоби його врегулювання Бугайчук К.Л. Зміст конфлікту інтересів за новим антикорупційним законодавством України та засоби його врегулювання [Текст] / К.Л. Бугайчук // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ: Матеріали міжнародної юридичної науково-практичної конференції 16 червня 2016 р., Київ, 2016. – С. 27-30
14 тези доповіді Ефективні прийоми мотивації у навчальному процесі Бугайчук К.Л. Ефективні прийоми мотивації у навчальному процесі / К.Л. Бугайчук // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Матеріали науково-практичної конференції 7 квітня 2017 р., м. Харків, ХНУВС. – С. 42 45
15 тези доповіді Мікронавчання: поняття, особливості, переваги Бугайчук К.Л. Мікронавчання: поняття, особливості, переваги / К.Л. Бугайчук // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: Збірник науково-методичних праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 20.04.2017 р., м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. С. 26-27
16 тези доповіді Застосування технологій дистанційного навчання в післядипломній освіті працівників Національної поліції України Бугайчук К.Л. Застосування технологій дистанційного навчання в післядипломній освіті працівників Національної поліції України / К.Л. Бугайчук // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України» 21.04.2017 р. Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157-161
17 тези доповіді Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки держави Бугайчук К.Л. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки держави / К.Л. Бугайчук // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27-28.01.2017) / Запорізьк. нац. ун-т – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 105-108
18 тези доповіді Корупційні ризики: поняття, класифікація, методологія оцінки, заходи усунення Бугайчук К.Л. Корупційні ризики: поняття, класифікація, методологія оцінки, заходи усунення / К.Л. Бугайчук // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 39-41.
19 стаття Деякі аспекти здійснення навчальної мотивації в процесі підготовки сучасного фахівця Бугайчук К. Л. Деякі аспекти здійснення навчальної мотивації в процесі підготовки сучасного фахівця / К. Л. Бугайчук // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 7-8 черв. 2017 р.) / Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2017. – С. 7-12.
20 тези доповіді Застосування технологій дистанційного навчання в післядипломній освіті працівників Національної поліції України Бугайчук К.Л. Застосування технологій дистанційного навчання в післядипломній освіті працівників Національної поліції України: [Текст] / К.Л. Бугайчук // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України» 21.04.2017 р. Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157-161
21 тези доповіді Реформування відомчої освіти МВС України: концептуальні засади та наявні проблеми Бугайчук К.Л. Реформування відомчої освіти МВС України: концептуальні засади та наявні проблеми: [Текст] / К.Л. Бугайчук // Актуальні проблеми правової науки і державотворення України в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів X науково-практичної конференції 21-22 травня 2017 р., Суми. – С. 202-204
22 тези доповіді Національна поліція України, як суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави Бугайчук К.Л. Національна поліція України, як суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави: [Текст] / К.Л. Бугайчук // Правоохоронна функція держави: Теоретико-методологічні та історико правові проблеми: Тези доповідей круглого столу 27 жовтня 2017 р., Харків: ХНУВС. – С. 30-33
23 підручник Адміністративна діяльність органів поліції України Бугайчук К.Л. Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.
24 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Бугайчук К.Л. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с.
25 монографія колективна Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів: За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області Бугайчук К. Л. Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів: За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області: [монографія / Сердюк О. О., Бугайчук К. Л.; за заг. ред. Сокуренка В. В.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Голов. упр. Нац. поліції в Харків. обл. – Харків : ХНУВС, 2017. – 360 с.
26 настанови (вказівки), рекомендації Алгоритм документування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організацією або утриманням місць для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення Бугайчук К. Л. Алгоритм документування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організацією або утриманням місць для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення [Текст]: наук.-метод. рек. / К. Л. Бугайчук, О. О. Савченко, О. В. Федосова. – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – 2016. – 162 с.
27 довідник Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми Бугайчук К.Л. Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми: інформаційно-науковий довідник. Харків: ХНУВС. - 2017. - 66 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018