"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

ОГОЛОШЕННЯ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України "Про вищу освіту” , Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:

 

По Секретаріату Вченої ради

 Науковий співробітник – 1

 

По науково-дослідній лабораторії з проблем протидії злочинності

Старший науковий співробітник – 1

 У конкурсі мають право брати участь особи, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади: науковий ступінь та/або наукове звання з відповідного наукового напряму і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до наукових працівників Законом  України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та умовам оголошеного конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Харківського національного університету внутрішніх справ.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилає поштою)  письмову заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч та наступні документи: копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; військового квітка (для військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється по 21 грудня 2020 року.

Контактні телефони (057) 73-98-317; 73-98-196.

Адреса: 61080, м. Харків, проспект Льва Ландау, 27.

Сайт: univd.edu.ua   E-mail: odin.univd@gmail.com

 

Конкурсна комісія