"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Шановні студенти денної та заочної форми навчання!

Інформуємо Вас про підвищення вартості освітніх послуг з 08 лютого 2019 року. Нагадуємо, що згідно з п. 7. ст. 73 Закону України „Про вищу освіту” та п. 8 Договору про надання освітніх послуг між ХНУВС та фізичною (юридичною) особою університет  має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника.

Рівень інфляції за 2018 рік склав 9,8% (за даними Мінфін). 

Рішення було ухвалено Вченою радою Університету від 30 січня 2019 року.

Наказ ХНУВС від 08.02.2019 №52 «Про підвищення вартості освітніх послуг»