"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 

По кафедрі  військової підготовки

 Доцент – 3

Старший викладач – 4 

Викладач – 1

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

по кафедрі теорії та історії держави і права

Професор – 3

Доцент – 4

 

по кафедрі кримінального права і кримінології

Професор – 1

Доцент – 1

Старший викладач – 1

 

по кафедрі криміналістики та судової експертології

Професор – 1

Доцент – 0,25

Викладач – 1

 

по кафедрі іноземних мов

Завідувач кафедри – 1

Професор – 1

Доцент – 6

Старший викладач – 4

Викладач – 3  

 

по кафедрі адміністративного права та процесу

Завідувач кафедри – 1

Професор – 3

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 2

по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів

Професор – 1

Старший викладач – 0,5

 

по кафедрі трудового та господарського права

Доцент – 1

 

по кафедрі соціальних та економічних дисциплін

Доцент – 3

 

по кафедрі українознавства

Доцент – 2

Старший викладач – 2

 

по кафедрі тактичної та спеціальної фізичної підготовки

Професор – 1

Професор, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 0,25

Доцент – 2

Старший викладач – 4,5 

Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 5

Викладач – 3

Викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 3

по кафедрі педагогіки та психології

Старший викладач – 1

 

по кафедрі поліцейської діяльності та публічного адміністрування

Професор – 0,5

Доцент – 0,5 

Старший викладач – 1

 

по кафедрі вогневої підготовки

Доцент – 1 

Старший викладач – 1

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

по кафедрі конституційного  і міжнародного права

Доцент– 0,5

Старший викладач – 1

 

по кафедрі інформаційних технологій та кібербезпеки

Завідувач кафедри – 1

Професор – 3

Професор , що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1

Доцент – 5

Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 4,25

Старший викладач – 1

Старший викладач, що утримується

за рахунок коштів спеціального фонду – 1

Викладач – 1 

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 6

(усі посади утримуються за рахунок коштів спеціального фонду)

по кафедрі фундаментальних та юридичних дисциплін +

Завідувач кафедри – 1

Професор – 5 

Доцент – 8

Старший викладач – 2,75

Викладач – 3

 

по кафедрі цивільного права та процесу

Професор – 1,33

Доцент – 10,25

Старший викладач – 5,5

Викладач – 1

 

по кафедрі правового забезпечення господарської діяльності

Професор – 2

Доцент – 15

Старший викладач – 2,5

Викладач – 2,25

 

по кафедрі кримінального права та кримінології

Завідувач кафедри – 1

Професор – 4,75

Доцент – 9,5

Старший викладач – 1

 

по кафедрі кримінального процесу, криміналістики та експертології

Завідувач кафедри – 1

Професор – 3,75

Доцент – 8,5

Старший викладач – 0,75

 

по кафедрі правоохоронної діяльності та поліціїстики

Завідувач кафедри – 1

Професор – 3,75

Доцент – 6

Викладач – 2,25

 

по кафедрі соціології та психології 

Професор – 5,5

Доцент – 13

Старший викладач – 5

Викладач – 1

 

по кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін

Професор – 2,75

Доцент – 3,25

Старший викладач – 6  

 

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилають поштою) заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 26 серпня 2019 року.

Контактні телефони (057) 73-98-204; 73-98-317; 73-98-196.

Адреса: 61080, м. Харків, проспект Льва Ландау, 27.

 

Конкурсна комісія