"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

 по кафедрі теорії та історії держави і права

Викладач – 1

по кафедрі іноземних мов

Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1

Старший викладач , що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 3

 по кафедрі поліцейської діяльності та публічного адміністрування

Старший викладач – 0,25

  

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

 по кафедрі інформаційних технологій та кібербезпеки

Професор, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 0,5 

Доцент – 0,5

Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 3,5

Старший викладач – 1

Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1,75

Викладач – 1 

по кафедрі конституційного і міжнародного права

Доцент – 0,25

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 6

(усі посади утримуються за рахунок коштів спеціального фонду)

 по кафедрі цивільного права та процесу

Професор – 0,25

Викладач – 0,25

по кафедрі правового забезпечення господарської діяльності

Професор – 0,25

Доцент – 1,25

по кафедрі правоохоронної діяльності та поліціїстики

Доцент – 0,25

Викладач – 1,5

по кафедрі соціології та психології 

Старший викладач –1

по кафедрі фундаментальних та юридичних дисциплін

Доцент – 2

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилають поштою)  заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 12 грудня 2019 року.

Контактні телефони (057) 73-98-204; 73-98-317; 73-98-196.

Адреса: 61080, м. Харків, проспект Льва Ландау, 27.

Конкурсна комісія