"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад

Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

по кафедрі кримінального права і кримінології

Професор – 1

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 2

по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів

Доцент – 0,25

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 3

по кафедрі тактичної та спеціальної фізичної підготовки

Доцент – 1

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

по кафедрі протидії кіберзлочинності 

Професор – 1

Доцент – 0,5

Викладач – 0,25 

по кафедрі іноземних мов

Завідувач – 1

Професор – 0,25 

Доцент – 3,25

Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1

Старший викладач – 6,25

Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1 

Викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1 

Викладач – 3,75 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 6

(усі посади утримуються за рахунок коштів спеціального фонду)

по кафедрі фундаментальних та юридичних дисциплін

Викладач – 0,25

по кафедрі цивільного права та процесу

Професор – 0,25

по кафедрі правового забезпечення підприємницької діяльності

та фінансової безпеки

Завідувач кафедри – 1

Професор – 7

Доцент – 7

Старший викладач – 2

Викладач – 1

по кафедрі правоохоронної діяльності та поліціїстики

Доцент – 1

Старший викладач – 1

Викладач – 0,5

по кафедрі соціології та психології 

Професор – 1

Доцент – 1

Старший викладач – 4

Викладач – 0,25

по кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін

Доцент – 1

Старший викладач – 1  

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилають поштою)  заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 24 жовтня 2020 року.

Контактні телефони (057) 73-98-204; 73-98-317; 73-98-196.

Адреса: 61080, м. Харків, проспект Льва Ландау, 27.

Конкурсна комісія