"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua
Голова спеціалізованої вченої ради, професор кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, доктор психологічних наук, професор Євдокімова О.О.
Голова
спеціалізованої вченої ради,
завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор
Євдокімова О.О.

Спеціалізована вчена рада К 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ розпочала свою роботу у 1995 році.

За період існування ради захищено понад ста десяти кандидатських дисертацій та шість докторських дисертацій, результати яких широко впроваджені та використовуються у практичній діяльності підрозділів Національної поліції України та інших правоохоронних органів.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року та наказу МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 утворено у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України спеціалізовану вчену раду Д 64.700.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних та психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія»

Голова спеціалізованої вченої ради – завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Олена Євдокімова.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – професор кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Вадим Барко.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету № 4, кандидат психологічних наук, доцент Павло Макаренко.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради сформований з науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ та працівників інших вищих навчальних закладів, фахівців в галузі юридичної психології. Серед них фундатори сучасної юридичної психології, доктори наук, професори: Олександр Маркович Бандурка, Олена Володимирівна Землянська, Олена Миколаївна Цільмак, Зоряна Романівна Кисіль та інші.

Контакти:

psy@univd.edu.ua

Паспорт спеціальності 19.00.06.