"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Голова спеціалізованої вченої ради, професор кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, доктор психологічних наук, професор Євдокімова О.О.
Голова
спеціалізованої вченої ради,
завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор
Євдокімова О.О.

Спеціалізована вчена рада К 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ розпочала свою роботу у 1995 році.

За період існування ради захищено понад дев’яносто кандидатських дисертацій, результати яких широко впроваджені та використовуються у практичній діяльності підрозділів Національної поліції України та інших правоохоронних органів.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693 повноваження ради розширено, утворено спеціалізовану вчену раду Д&nbsp64.700.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія» (психологічні науки, юридичні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради – завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Олена Євдокімова.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – професор кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Вадим Барко.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради є доцент кафедри педагогіки та психології факультету № 3, кандидат психологічних наук, доцент Станіслав Ларіонов.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради сформований з науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ та працівників інших вищих навчальних закладів, фахівців в галузі юридичної психології. Серед них фундатори сучасної юридичної психології, доктори наук, професори: Олександр Маркович Бандурка, Олена Володимирівна Землянська, Олена Миколаївна Цільмак, Зоряна Романівна Кисіль та інші.

Контакти:

psy@univd.edu.ua

Паспорт спеціальності 19.00.06.