"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Поштова адреса: 61157, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
каб. № 301; тел.: 73-98-202, факс : 73-98-299
Адреса електронної пошти: ac_rada@univd.edu.ua

Вчена рада Харківського інституту внутрішніх справ (із 22 листопада 1994 року – Університету внутрішніх справ, із 2 березня 2001 року – Національного університету внутрішніх справ, із червня 2006 року – Харківського національного університету внутрішніх справ) була створена в січні 1993 року відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України. Перше засідання Вченої ради відбулося 6 січня 1993 року.

Секретаріат Вченої ради є структурним підрозділом, підпорядкованим першому проректорові, який організаційно забезпечує діяльність Вченої ради та Наглядової ради університету.

Основними завданнями секретаріату Вченої ради є підготовка перспективних і поточних планів роботи Вченої ради та Наглядової ради університету, підготовка матеріалів до засідань Вченої ради та Наглядової ради університету, доведення рішень Вченої ради до трудового колективу університету та безпосередніх виконавців, здійснення контролю за станом виконання ухвалених Вченою радою рішень, підготовка до розгляду Вченою радою Університету, Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України матеріалів щодо присвоєння науковим та науково-педагогічним працівникам Університету вчених звань професора, доцента та старшого дослідника, консультування здобувачів наукових ступенів і вчених звань, підготовка матеріалів щодо висунення наукових досліджень і навчально-методичних робіт працівників Університету для участі в конкурсах на здобуття премій, рекомендації щодо друку рукописів монографій, підручників та навчальних посібників, а також їх подальшого використання в навчальному процесі, участь у заходах із координації діяльності вчених рад структурних підрозділів університету, підтримання постійних робочих контактів із секретарями вчених рад відокремлених структурних підрозділів університету та інших закладів вищої освіти, підтримання постійних робочих контактів зі спеціалізованими вченими радами із захисту дисертаційних досліджень, що функціонують в Університеті, інших закладах вищої освіти та академічних установах України, а також відповідним діловодством із усіх питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, координація роботи спеціалізованих вчених рад в частині складання річних, квартальних і місячних планів роботи, річних графіків захисту дисертацій, контроль за їх виконанням та підготовкою документів до Міністерства освіти і науки України щодо затвердження, часткових змін і перезатвердження складу спеціалізованих рад тощо.

Персонал секретаріату на сьогодні складають:Сичова Вікторія Володимирівна – учений секретар секретаріату Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент (у підрозділі з лютого 1994 року)
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Пузанова Тетяна Анатоліївна – науковий співробітник секретаріату Вченої ради, кандидат юридичних наук (у підрозділі з червня 2014 року)
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID