"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України
(Харків, 20 січня 2017 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В. В. День Соборності України: історичні витоки

Швець Д. В. Охорона громадського порядку в Україні часів національної революції (1917–1921 рр.): проблема організації та кадрового забезпечення

Бурдін М. Ю. «Земельне питання»: підходи до вирішення часів національної революції в Україні (1917–1921 рр.)

Бандурка С. С. Фінанси як умова забезпечення розбудови української держави

Воропай Т. С. Соборність й ідентичність

Гавриленко О. А. Нормативні основи функціонування закладів початкової та середньої освіти в Україні у період денікінської окупації

Головко Б. Г. «Літопис УПА» – джерело вивчення визвольного руху в Україні у 40–50-х рр. ХХ століття

Греченко В. А. Єдність в ім’я майбутнього

Дедурін Г. Г. Бойові дії УГА на території УНР влітку 1919 року

Дубина Н. А. Духовна єдність – запорука соборності України

Желєзов О. Є. Права людини: міжнародно-правовий аспект

Загуменна Ю. О. Соборність України: історія та сучасність

Іванов С. Ю. Ідея соборності в українському суспільно-політичному русі на початку ХХ ст.

Коцан І. Д. Вирішальні фактори поразки українського народу у визвольних змаганнях (1917–1921 рр.)

Кріцак І. В. Принцип соборності як запорука прогресивного розвитку української держави (православно-богословське осмислення)

Лазарєв В. В. Громадянство УНР

Логвиненко Є. С. Конституційний процес в УНР доби Директорії

Логвиненко І. А. Конституція УНР 1918 року: оцінки в історіографії

Мовчан Д. А. Соборність як багатовимірне поняття

Мураховська Т. Є. Єдність народу – його сила

Найда В. О. Крокування України до соборності

Погрібний І. М. Особливості формування правової системи сучасної України

Режко В. А. Із символізма – у розстрільний соцреалізм. Західноукраїнські поети – перекладачі революційної поеми О. Блока «Дванадцять»

Сапейко Л. В. Правові засади Акту злуки

Синяк Я. В. Українська національна еліта: проблемні аспекти

Тітов Є. Б. Про цінність традицій у праві (правових традицій)

Тягло О. В. Мовна проблема в контексті соборності України

Холод Ю. А. Ідеологеми окупаційного режиму генерала Денікіна в Україні

Черхавський М. В. Народ як суб’єкт реалізації права народу на повстання

Шаповал В. М. Революція і проблеми свободи