"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
Збірник тез доповідей V Міжнародної науково­практичної конференції
м. Харків, 31 березня 2017 року

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В. В. Електоральна корупція як чинник фальсифікації демократичного політичного режиму

Бандурка О. М., Литвинов О. М. Про критерії оцінки заходів протидії корупції

Бесчастний В. М. Деякі аспекти інформаційного забезпечення протидії корупції

Авдєєв О. О. Вплив корупційних проявів на розвиток України як сучасної європейської держави

Бабанін С. В. Поняття корупційного злочину в законодавстві України

Бакутін Є. І. Антикорупційний захист від видалення отриманих від технічних засобів даних або інформаційних повідомлень

Березовська Н. Л. Криміналізація недотримання правил усиновлення для відвернення корупційних правопорушень

Березовський А. А. Протидія певним проявам корупції кримінально-правовими засобами: можливості та ефективність

Биков К. Г. Зловживання службовим становищем та перевищення службових повноважень як корупційні злочини

Білецький А. В. Адвокасі компанії як форма участі громадськості в формуванні антикорупційної політики держави

Бондаренко О. С. Щодо перспективи визнання недостовірної інформації предметом злочину, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України

Борець Т. О. Сучасний стан та проблеми протидії корупції в Україні

Бортник С. М. Суб’єкти реалізації антикорупційної політики в Україні

Ботнаренко І. А. Корупційні ризики в діяльності органів поліції

Бугайчук К. Л. Корупційні ризики: поняття, класифікація, методологія оцінки, заходи усунення

Бульба І. В. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації: проблемні аспекти

Бурак М. В. Корупція у сфері охорони здоров’я як загроза національним інтересам і безпеці України

Велиев Э. Х. оглы Устойчивое экономическое развитие как основное направление общесоциального предупреждения предоставления неправомерной выгоды (Украина) и дачи взятки (Азербайджанская Республика)

Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. Фактори, що зумовлюють розвиток корупції в Україні

Веприцький Р. С. Характерні риси сучасної корупційної злочинності в Україні

Вітрова Д. В. Вплив корупції на сепаратистські процеси в Україні

Галкін Д. В. Організаційно-правові засади боротьби з корупційними проявами у Російській імперії у кінці XVIII – першій половині XIX ст.

Герасименко Д. М. Сучасні детермінанти корупційних загроз

Герасименко Л. В. Корупція: сучасні особливості

Гладкова Є. О. Міжнародно-правовий вимір протидії корупції в Україні

Грібов М. Л. Зв’язок кримінально-правового та кримінального процесуального регулювання дій з викриття одержання неправомірної вигоди

Давиденко В. Л. Нормативно-правові механізми участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції

Дараган В. В. Деякі питання протидії корупційним злочинам у сфері державних закупівель у Республіці Молдова

Дзюба А. О. Корупція у сфері спорту (деякі кримінально-правові аспекти)

Дрозд О. Ю., Діденко І. В. Конфлікт інтересів як прояв неопотизму, фаворитизму та кронізму

Дудоров О. О. Незаконне збагачення: пошук прийнятної моделі кримінально-правової заборони триває

Дякова Т. І. Запобігання вчинення злочинів з корупційною складовою серед персоналу виправних колоній максимального рівня безпеки

Єфімов В. В. Щодо сучасного стану та причин корупційних проявів в агропромисловому комплексі України

Житний О. О. Кримінально-правове заохочення в сфері протидії корупції (новели, проблеми, перспективи)

Журавська З. В., Василюк І. М. Про деякі проблеми загально соціального запобігання корупції в Україні

Загороднюк К. С., Шалабай А. В. До питання про можливості громадського контролю як фактора запобігання і протидії корупції

Казначеєва Д. В. Особливості застосування умовно-дострокового звільнення за корупційні злочини

Каменський Д. В. Корупція та ринкова економіка: небезпечна комбінація

Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Корупційні ризики в діяльності працівників кримінально­виконавчої системи України

Киричко В. М. Про ключове значення категорії суспільної небезпечності для вирішення питань про співвідношення неправомірної вигоди і подарунка та відповідальність за порушення заборон щодо них

Кисельов І. О. Ефективність кримінально-правової політики України у сфері протидії корупції

Кісілюк Е. М. Службова особа як суб’єкт корупційних злочинів

Klikunas P. Means to fight police corruption - the approaches of Ukraine and Lithuania

Колб І. О. Про зміст спеціально­кримінологічного запобігання корупції в Україні

Колб О. Г. Про деякі змістовні елементи загально-соціального запобігання корупції в Україні

Колб С. О. Про деякі проблеми індивідуального запобігання корупції в Україні

Колодяжний М. Г. Корупція у судовій системі України: стратегії запобігання

Конопельський В. Я., Бібік І. С. Запобігання корупційним правопорушенням в установах виконання покарань

Корольчук В. В. Заходи запобігання корупційним правопорушенням в Україні

Крайник Г. С. Корупційний злочин, передбачений статтею 368 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення»: питання удосконалення санкцій

Кундеус В. Г. Щодо співвідношення ознак корупції, корупційного правопорушення та корупційних злочинів

Курилюк Ю. Б. Корупція - ненормальна нормальність?

Литвинов О. М., Усов Д. С. Сумісництво та приховування корупції

Ліховіцький Я. О. Про зміст індивідуального запобігання корупційним злочинам

Микитась І. М. Корупція в Державній кримінально-виконавчій службі України

Митрофанов І. І. Що потрібно для подолання корупції?

Михайлова Ю. О., Федосова О. В. Щодо проблеми корупційних ризиків у кримінальному провадженні в Україні

Міщенко М. О. Окремі аспекти запобігання вчиненню незаконного збагачення

Мовчан А. В. Проблеми протидії корупції в Україні

Новосад Ю. О. Про деякі проблемні питання спеціально-кримінологічного запобігання корупційним злочинам

Овод К. К. Пропозиція та обіцянка неправомірної вигоди як способи вчинення підкупу відповідно до статті 354 Кримінального кодексу України

Олішевський О. В. Антикорупційне виховання як захід протидії отриманню неправомірної вигоди

Орлов Ю. В. Корупційна схема: поняття та сутність

Остапчук Л. Г. Забезпечення прав засуджених за корупційні діяння

Петров В. О. Абсолютний рівень корупційної злочинності: поняття та сучасний стан

Пивоваров В. В. Конфлікт інтересів: сутність, загрози і комплаєнс

Політова А. С. Корупція в Україні: проблеми та шляхи вирішення

Пушенко Н. В. Запобігання вчинення злочинів з корупційною складовою серед осіб, які стоять на обліку в органі пробації

Расюк Е. В. Проблеми дотримання принципу верховенства права в українському суспільстві та їх вплив на рівень корупції

Рощина І. О. Судова система як гарантія боротьби з корупцією

Рубан К. П. Подання електронних декларацій як захід запобігання корупції

Ganev R., Vasileva K. Contemporary anti­corruption standards and principles

Русанова Л. В. Незаконне заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами, військовою та спеціальною технікою чи іншим військовим майном шляхом зловживання службовим становищем: проблемні питання визначення корупційного злочину

Руфанова В. М. Аналіз окремих положень проекту закону про антикорупційні суди

Савченко А. В. Поняття «корупція» у контексті кримінального права

Саінчин О. С. Аспекти протидії корупції в Україні та деяких країнах Європи

Самотієвич В. О. Індивідуальні заходи запобігання корупційним злочинам працівників Національної поліції України

Сердюк О. О., Марковська Г. О. Соціологічний моніторинг проявів корупції серед мешканців м. Харкова: результати 2013–2016 років

Сметаніна Н. В. Ціна корупційних злочинів

Соколецька К. М. Правові аспекти формування механізму боротьби з корупцією в Україні

Стеблинська О. С., Залялова І. М. «Джинса» як різновид корупції у засобах масової інформації

Стратулат Н. В., Проценко Г. П. Унеможливлення корупційної мотивації в тексті документа

Тихонова О. В. Засади міжнародного співробітництва щодо повернення активів, одержаних корупційним шляхом

Tulinescu D. European experience in combating corruption - the Romanian development

Фіалка М. І. Викрадення документів: аналіз кількісних показників корупційного злочину

Фоменко М. В. Корупційні механізми перешкоджання законній діяльності політичних партій

Халимон С. І., Сало О. П. Конфіденційне співробітництво з підрозділами внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України як складова боротьби із корупцією

Харченко В. Б. Корупційні злочини і порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, вчинені службовою особою з використанням службового становища

Хлабистова К. В. Кримінальна відповідальність в системі люстраційних механізмів

Христич І. О. Сучасний стан корупції у приватній сфері України

Цвіркун Н. Ю. Деякі аспекти корупції в сфері земельних відносин

Черевко К. О. Е-декларування в Україні: основні питання

Черняк А. М. Кримінологічний аналіз корупційних злочинів у сфері міжнародного студентського обміну

Шаблистий В. В. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення протидії найпоширенішим корупційним злочинам

Шармар О. М. Особливості кваліфікації злочину незаконного збагачення, передбаченого статтею 368-2 Кримінального кодексу України

Шведова Г. Л. Окремі питання кримінально­правового регулювання протидії корупції в Україні

Шевелев К. Є., Муренко О. Л. Зловживання загального і спеціального характеру при наданні публічних послуг та співучасть у цьому

Шевчук Т. А. Наукове забезпечення протидії корупції

Школьніков В. І. Кримінальний аналіз як засіб виявлення корупційних злочинів

Шульга А. М. Корупція у земельній сфері України: соціальна сутність та шляхи подолання

Юртаєва К. В. Кримінальний лобізм в контексті антикорупційної політики України

Ярмиш Н. М. Чи є корупціонером корисливий суддя?

Ясінь І. М. Субсидіарне застосування регулятивного законодавства у кримінально-правовій протидії корупції

Гогниашвили Н. К. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с коррупцией