"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України
Збірник наукових праць
[за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Харків, 21 квітня 2017 року]
Police training under the reform of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Collection of scientific materials
Подготовка полицейских в условиях реформирования системы МВД Украины
Сборник научных материалов

Титульний аркуш
Title
Титульный лист

Зміст номера у форматі «pdf»

Contents in «pdf» format

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка
Welcome address of the rector of Kharkiv National University of Internal Affairs general of police of the third rank, doctor of law, associate professor Valerii Sokurenko

Вітальне слово першого проректора ХНУВС Д. В. Швеця
Welcome address of the first vice-rector of Kharkiv National University of Internal Affairs lieutenant colonel of police, ph.d. in pedagogics Dmytro Shvets


Удосконалення тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та психологічної підготовки поліцейських


Авраменко Я. В., Цибуля А. С. Развитие физических качеств курсантов Харьковского национального университета внутренних дел во время занятий в спортивно-массовых секциях в свободное от службы время

Артемьева Г. П., Друзь В. А. Наблюдаемость как раздел специальной подготовки в полицейской патрульной службе

Артемьев В. А., Хомко И. Г. Определение значимости влияния страха на организацию профессиональной деятельности полицейского

Бальва А. Ф., Луценко И. С. Влияние локальной гипотермии на результативность стрельбы в условиях дефицита времени

Банах С. М. Сучасні критерії оцінювання технічної підготовленості поліцейських у стрільбі з пістолета

Бахчеван Є. Ф. Деякі тактичні прийоми та навички забезпечення особистої безпеки майбутнього працівника Національної поліції України під час екстрeмальної ситуації

Бойко В. О. Щодо питання застосування вогнепальної зброї працівниками поліції в умовах сьогодення

Боровик М. О. Методика розвитку та виховання загальної фізичної витривалості у працівників Національної поліції України

Бурангулов А. В. Заходи вдосконалення рівня професіоналізму, як головного чинника успішної діяльності майбутнього працівника Національної поліції України

Вайда Т. С., Бортник С. К., Володін А. М. Порівняльний аналіз курсів стрільб МВС та Національної поліції України: шляхи удосконалення вогневої підготовки курсантів відомчих ВНЗ

Власенко І. В., Шевченко Т. В. Врахування експлуатаційних якостей бронежилетів у службово-бойовій діяльності поліцейських

Головацький О. О. Службова підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: теоретико-правовий аспект

Дитмар Д. Стрес у самообороні

Євтушок В. А., Петров В. О. Пріоритетні напрямки професійної підготовки поліцейських, які залучаються для несення служби в зоні антитерористичної операції

Камаев О. И., Забора А. В., Колесников В. В. Пути оптимизации специальной физической подготовки полицейских патрульной службы

Колисниченко В. В., Соколов А. А. Построение системы контроля за уровнем физического развития, физической подготовленности и физического состояния курсантов ХНУВД Украины

Литвин В. В. Чинники, які негативно впливають на адаптацію поліцейського до професійної діяльності

Логачев М. Г. Вогнепальна зброя поліції як «смертельна сила»

Моргун М. В. Тактика застосування ручної гранати співробітниками поліції в зоні АТО

Моргунов А. А., Ярещенко О. А. Методика подготовки будущих сотрудников Национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения

Московчук М. О. Підготовка поліцейських: професійна комунікація

Покайчук В. Я., Бардін Є. В. Організаційне забезпечення оптимізації навчального процесу поліцейських

Поливанюк В. Д. Необхідність вдосконалення тактичної підготовки в системі службової підготовки працівників Національної поліції України

Столяров Д. В. До питань удосконалення професійної підготовки поліцейського

Синенький В. М. Проблематика тактичної підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України

Трояновський В. С. Тактична підготовка поліцейського до ведення переговорів із правопорушниками

Тьорло О. І. Деякі питання вдосконалення методики викладання тактико-спеціальної підготовки в аспекті реформування правоохоронної системи в Україні

Чухраєва Г. В. Психологічна та інші види захищеності професійної діяльності працівника поліції

Шинкаренко І. О. Роль професійно-психологічного тренінгу в системі підготовки поліцейських


Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських


Бережний Ю. М. Система підготовки фахівців правоохоронних органів у навчальних закладах країн НАТО (за матеріалами МВС України)

Бєлай С. В. До питання впровадження інновацій в систему вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України

Божок С. Г., Божок Д. Г. Особливості підготовки поліцейських в умовах створення нової системи МВС України та підготовки фахівців нового покоління

Бондаренко Я. Г., Сергієнко Д. В. Про гуманістичні основи психологічного забезпечення виховного процесу у ВНЗ МВС України

Бугайчук К. Л. Застосування технологій дистанційного навчання в післядипломній освіті працівників Національної поліції

Василенко В. А. К вопросу о трансформации лингвокультуры современной молодежи Украины

Гурський В. Є., Голик В. А. Використання імітаційних засобів для розвитку професійно-важливих якостей під час підготовки курсантів навчальних закладів зі специфічними умовами навчання

Довбак Я. Є. Особливості підготовки поліцейських в країнах Європейського Союзу

Євтушок В. А., Лижник О. С. Підготовка поліцейських в контексті модернізації сектору безпеки і оборони України

Іншеков М. В. Оптимізація учбово-методичного забезпечення оперативно-розшукової протидії корисливій злочинності в Україні

Йосипів Ю. Р. Застосування тактичних та імітаційних полігонів

Кириченко О. Ю. Актуальні проблеми використання новітніх освітніх методик у системі підготовки поліцейських

Ковальов І. М., Сагайдак С. М. Щодо розуміння інформаційного забезпечення фізичної підготовки у правоохоронних органах

Козлов С. М., Пугач В. О., Стрельніков О. В. Проблемні питання підготовки працівників Національної поліції у ВНЗ МВС України

Комісаров О. Г., Прокудін О. С. Проблеми та перспективи діяльності інструкторів з особистої безпеки поліцейських

Лукашенко А. А. Аспекти оптимізації навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських

Мердова О. М. До питання оптимізації навчально-методичного забезпечення практичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України (на прикладі досвіду Донецького юридичного інституту МВС України)

Мислива О. О., Москалець А. П. Інноваційні методи стрілецької підготовки поліцейських

Мошенський О. С. Чи має бути український поліцейський політично освіченим? (про доцільність запровадження політичної освіти в Національній поліції України)

Ніколаєв О. Т., Конєв О. Ю. Питання протидії міжнародному тероризму як необхідна складова навчальних занять у системі службової підготовки поліцейських

Полтавський Е. М. До питання удосконалення підготовки фахівців органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку для виконання службово-бойових завдань в умовах кризових ситуацій

Сокуренко В. В. Концептуальні засади реформування освіти в системі МВС України

Тимощук О. С. Проблема необхідності реформування поліцейської освіти та її необхідність у сучасному світі

Чорнобровенко В. В. Алгоритми дій поліцейських у навчанні та практичній діяльності

Ульянов О. І. Академічна мобільність в системі професійної підготовки поліцейських

Федянович А. В. Професійна освіта поліцейського відповідно викликам сучасності

Шевчук Т. А. Щодо проблем навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських

Шелег Л. В. Проблема відсутності спеціальної освіти у кандидатів до нової патрульної поліціїПроблеми та перспективи розвитку системи професійного відбору майбутніх поліцейських


Безгинський Б. Г. Суб’єктивність атестування працівників Національної поліції України

Бобро Н. В., Фурса В. А. Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення

Валєєв Р. Г. Конкурс як складова системи професійного відбору майбутніх поліцейських

Диса О. В. Особливості переживання професійної кризи працівниками правоохоронних органів в умовах реформування

Железнякова Н. І. Діяльність атестаційних комісій як основа забезпечення законності і прозорості у процесі відбору поліцейських кадрів

Захаренко Л. М., Галустян О. А., Юрченко-Шеховцова Т. І. Фактори мотивації та задоволеність професійною діяльністю поліцейськими

Клименко І. В. Антикорупційна культура особистості поліцейського як завдання професійного виховання

Моргунов О. А., Івлєв О. М. Проблеми забезпечення фахівцями викладання тактичної підготовки у відповідності до державного стандарту

Прібиткова Н. О. Щодо відбору та підготовки кадрів для органів Національної поліції України

Пузанова Т. А., Цвітайло О. А. Критерії оцінювання професійної підготовки працівників Національної поліції України

Черников А. И. Инструктор по личной безопасности в системе служебной подготовки сотрудников Национальной полиции Украины

Швець Д. В. Проблеми здійснення професійного відбору майбутніх поліцейськихОрганізаційно-правові, соціально-економічні та нормативно-правові основи регулювання системи підготовки поліції


Бортник С. М. Питання реформування системи освіти МВС України

Брейм В. Чи може прийняття підходу щодо сприйняття жертви злочину у роботі поліції під час реформування позитивно вплинути на відношення суспільства та підвищити довіру до поліції?

Вангелдер Г. Я. Підготовка працівників поліції в рамках реформування

Горшкова Я. С. Роль та проблемні питання процесуального керівництва прокурора у процесі організації досудового розслідування в ОВС

Гуцуляк М. Я., Равлюк І. І. Про окремі розбіжності у визначенні змісту правових підстав застосування зброї працівниками Національної поліції

Дрэгулян А. М., Нестор С. Л. Правовые основы и меры противодействия коррупции в республике Молдова

Казанчук І. Д. Щодо удосконалення діяльності Національної поліції в сфері забезпечення інформаційної безпеки та протидії кіберзлочинності в Україні

Коломоєць Н. В. Організаційно-правові основи регулювання системи підготовки фахівців для органів Національної поліції України

Комзюк М. А., Кущенко В. О., Комзюк А. А. Правові засади застосування поліцейськими адміністративного затримання

Мельник К. Ю. Деякі проблеми правової регламентації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських в Україні

Міронов А. А. Верховенство права як пріорітетний принцип діяльності поліції в умовах реформування системи МВС України

Нагорний П. О. Щодо змісту парламентського контролю за законністю нормотворчої діяльності Національної поліції України

Невядовський В. О. Щодо розуміння змісту окремих адміністративно-правових норм в діяльності патрульної поліції

Нікітенко М. М. КОРД – поліція особливого призначення

Ван Дайн П., Донаті С., Сердюк О. О., Святокум І. О. Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області)

Прокопенко А. Ю. Роль и место центральных органов исполнительной власти как субъектов обеспечения правопорядка в регионе

Романюк Н. М. Правова регламентація застосування поліцейських заходів примусу

Самарський Р. В. Проблеми реформування органів внутрішніх справ України

Ташматов В. А. Правові підстави зупинення транспортного засобу поліцією України

Туз Н. Д. Проблематика нормативно-правової основи діяльності патрульної поліції в Україні

Цебинога О. Ю., Джафарова М. В. Професійна підготовка кадрів поліції у вищих навчальних закладах системи МВС України

Шумкіна А. В., Поливанюк В. Д. Порівняльний аналіз реформування правоохоронних органів зарубіжних країн та України