"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції
(м. Харків, 17 травня 2017 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка

Андрєєв Д. В. Напрями протидії незаконному обігу зброї

Байрачна Т. О. Національна гвардія України як об’єкт контрольної діяльності

Бахаєва А. С. Воля та волевиявлення під час укладання правочинів

Биков К. Г. До питання про формулу предмета злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Богдан Ю. В. Право доступу до інформації про осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Бурбело Б. А. Особливості виявлення та вилучення слідів вибухових пристроїв

Важинський О. С. Інформаційне забезпечення Державної фіскальної служби України

Васильєва Д. О. Поняття грального бізнесу та особливості його кримінологічної характеристики

Волков В. А. Щодо організаційної структури Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Галагуря Є. Л. Розслідування умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (особливості виявлення злочинів і перевірки інформації)

Галкін Д. В. Загальна характеристика організаційно-структурної побудови міліції радянської України у 30-х роках ХХ сторіччя

Галкіна О. М. Адміністративні акти як інструменти діяльності суб’єктів забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні

Горбунко П. В. Використання досягнень у галузі психології у сфері оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами Національної поліції

Даугуль В. Я. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру як провідний суб’єкт надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин

Деревягін О. О. Окремі аспекти протидії підрозділами карного розшуку серійним посяганням на майно громадян

Дорошенко В. А. Звернення громадян як форма громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України

Ємець Л. О. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект

Єфремова І. О. Протиправність поведінки особи як умова сімейно-правової відповідальності

Зозуля Є. В. Про деякі особливості особи правопорушника, який вчинює примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань у складі організованої групи

Карась О. В. Взаємодія Національної поліції України з населенням на засадах партнерства

Карпенко Д. О. До питання змісту техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування

Кобченко А. С. До поняття техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів

Коршенко В. А. Сучасні проблеми судової телекомунікаційної експертизи

Крут К. О. До проблеми визначення поняття громадського контролю у сфері охорони здоров’я

Кузубова Т. О. Правові наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Кулькіна Я. С. Проблеми визначення форми вини у злочинному порушенні правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 КК України)

Курганова С. В. Становлення правового регулювання кримінальної відповідальності за вбивства з корисливих мотивів

Гайчук В. А., Малиновська Т. М. Напрямки вдосконалення міжнародного співробітництва правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю: нормативно-правовий аспект

Маравська К. І. Особистісна та рольова нормативність як складова професійно-нормативної поведінки курсантів ВНЗ МВС України

Меліхов К. В. Правові основи діяльності прес-служби

Мітрухов П. М. Окремі аспекти вирішення проблем адаптації працівників оперативних підрозділів до роботи в сучасних умовах

Перлін С. І. Класифікація правових норм щодо регулювання техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування

Перлін В. С. Перспективи формування методики розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи

Петров О. С. Сутність ефективності запобіжних заходів, що не пов’язані із позбавленням волі

Пінчук П. А. Міжнародні установи та організації, діяльність яких спрямована на захист порушених прав осіб

Пономаренко О. С. Особливості законодавчого регулювання оперативно-розшукової протидії підрозділами кримінальної поліції вимаганню

Прібиткова Н. О. Соціальне сирітство в Україні: сутність, причини появи та профілактика

Ружинська К. О. Щодо визначення поняття організаційно-правових засобів забезпечення розгляду справ адміністративної юрисдикції

Святокум І. О. Проблеми формування системи оцінки ефективності діяльності Національної поліції на сучасному етапі

Сімонович Д. В. Дискусійні питання запровадження кримінальних проступків

Скоробогатько В. Ю. Форми використання спеціальних знань під час розслідування порушень авторських та суміжних прав

Устіловська А. С. Мотивація як провідна функція управління персоналом

Фоменко М. В. Характеристика міжнародно-правової підстави криміналізації перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст. 170 КК України)

Чорна А. М. Механістичний тип організаційно-управлінських структур

Чорнуха О. С. Засоби індивідуалізації як предмети правовідносин та предмети злочинів у кримінальному праві України

Шибут В. Г. Нормативно-правове забезпечення затримання та характеристика особи, яка становить суспільну небезпеку

Шорський П. О. Роль адміністративного законодавства у правовому регулюванні забезпечення виборчих прав громадян в Україні

Штанько Г. Ю. Внутрішньоорганізаційна діяльність у сфері кадрового забезпечення органів Національної поліції України

Штикер Я. Ю. Дозвільна діяльність у сфері земельних відносин: доктринальне розуміння

Щербанюк Д. В. Щодо змісту поняття експертної ініціативи у кримінальному судочинстві

Сергієнко Д. М. Способи вчинення злочину передбаченого ст. 254 КК України, як елемент криміналістичної характеристики