"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання
Збірник тез доповідей i Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції
(16 червня 2017 року, м. Харків)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Андрєєва Ю. С. Суспільно небезпечні наслідки пропаганди культу насильства та жорстокості

Борздов В. С. Підкуп як спосіб протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань

Бульба І. В. Зміни до Кримінального кодексу України: усунення недоліків чи законодавчий регрес?

Вангела К. А. Проблемні питання застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за вчинення корупційних злочинів

Годнюк Л. М. Сучасні тенденції злочинності неповнолітніх

Горбунова М. В., Дергунова А. О. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції: проблемні аспекти кримінальної відповідальності

Грибанова В. О. Актуальні проблеми встановлення кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Гулаткан Т. В. До питання істотної шкоди та тяжких наслідків у розділі ХVII Особливої частини Кримінального кодексу України

Гуторова О. С. Тенденції розвитку та заходи протидії кіберзлочинності

Двалі Л. Р. Суспільно небезпечні наслідки пропаганди релігійної нетерпимості та дискримінації та шляхи їх попередження

Долинна Я. А. Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини чи залишення в небезпеці?

Драган Н. І. Формулювання та застосування статті 309 Кримінального кодексу України

Думчикова Ю. А. Доцільність виключення з Кримінального кодексу України статті, яка передбачає провокацію підкупу

Задніпровська О. Ю. Залучення дітей до участі у збройних конфліктах: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти

Закоморний Я. О. «Групи смерті» в Україні: аналіз проблеми існування

Касьянов І. О. Обвинувальний вирок як єдина форма встановлення вини: стан та практичне застосування

Листопад С. С. Дієві підходи до запобігання та протидії корупції в Україні

Луценко І. П. Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості у кримінальному праві України

Мельніков М. О. Кваліфікація втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: окремі аспекти

Мурашко В. О. Об’єкт торгівлі людьми

Овчаренко А. Є. Низький рівень заробітної плати як обставина, що збільшує рівень корупції

Околот М. Г. До питання про характеристику та пропозиції з удосконалення редакції злочину, передбаченого статтею 179 Кримінального кодексу України

Петров В. О. Сучасні проблеми встановлення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 2583 Кримінального кодексу України

Пихтін О. О. Питання кваліфікації та відмежування контрабанди від суміжних злочинів

Погребняк О. О. Деякі питання розширення кримінально-правової охорони прав людини на вільне вираження своїх поглядів

Приходько О. М. Структура архітектурного напряму у практиці профілактики злочинів

Ревякін Д. В. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання»: питання ефективності

Редько Д. В. Суб’єкти протидії злочинності неповнолітніх: актуальні питання у світлі впровадження системи ювенальної юстиції

Романченко Д. І. Об’єктивна сторона забруднення або псування земель

Савченко С. О. Смертна кара: за чи проти?

Сагайдак Є. С. До питання про встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні

Санчич К. Р. Особливості формування об’єкта перешкоджанню законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій

Сарат А. О. Корупція в оборонно-промисловому комплексі як загроза національним інтересам і національній безпеці України

Тарасян А. В. Пенітенціарно-кримінологічний «взірець» щодо незаконного заволодіння чужим майном, вчиненого засудженими в установах виконання покарань

Тітічко В. В. Щодо невідповідності положень статті 368-2 Кримінального кодексу України Конституції України

Ткач О. О. Доведення до самогубства: проблеми кримінально-правового регулювання

Трохимчук В. О. Проблеми призначення покарання неповнолітнім

Тульчевська М. М. Деякі питання щодо запобігання жебрацтву дітей в Україні

Хмелик М. С. Сексуальне насильство в сім’ї: суб’єкти попередження та напрями їх діяльності

Цебинога О. Ю. Кримінальна відповідальність юридичних осіб у законодавстві зарубіжних країн

Черніков П. М. Проблема зайняття гральним бізнесом в Україні

Черновол В. С. Кримінологічна характеристика та заходи протидії кібертероризму

Шалабай А. В. Проблемні питання правового регулювання захисту викривачів у сфері запобігання і протидії корупції

Яланський О. С. Проблема зменшення видів покарань для військовослужбовців у сучасній Україні