"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
Матеріали науково-практичної конференції
м. Харків, 8 листопада 2017 р.

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі "pdf"

Випускні відомості

Передмова


Розділ 1. Спогади про професора М. В. Салтевського


Бандурка О. М. Спогади про М. В. Салтевського

Клименко Н. І. Питання криміналістичної ідентифікації та групофікації у працях М.В. Салтевського

Криводід О. І. Розвиток криміналістики та еволюція поглядів професора М.В. Салтевського

Лукянчиков Є. Д. Внесок професора М.В. Салтевського в розвиток криміналістичної одорології

Мешков В. М. К 100-летию профессора Михаила Васильевича Салтевского

Одерий А. В. Первая боевая награда

Тіщенко В. В. Щодо поглядів професора М.В. Салтевського на систему криміналістики

Тунтула А. С. Развитие следоведения и иных положений наследия профессора М.В. Салтевского

Шевчук В. М. Роль професора Салтевського Михайла Васильовича у становленні та розвитку криміналістики

Юсупов В. В. Професор М. В. Салтевський – відомий криміналіст і талановитий педагог


Розділ 2. Сучасні тенденції розвитку криміналстики та судової експертизи


Сокуренко В. В. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу

Акулініна А. Р. Типова особа злочинця, яка вчиняє побої і мордування

Алексенко М. В. Про вдосконалення навчальної програми підготовки слідчих і профорієнтаційної роботи увищих навчальних закладах МВС України

Андрєєв Д. В. Використання спеціальних знань під час розслідування незаконного обігу зброї

Андрієвська Л. О., Авраменко О. Ю. Методика та специфіка огляду місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди

Бакутін Є. І. Технічна інновація "БПЛА" в діяльності Національної поліції України

Безсонна Т. Ф. Паспорт громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними баними, як елемент паспортної системи України

Бідняк Г. С. Щодо запровадження новітніх технологій у кримінальному судочинстві

Благута Р. І. Щодо питання організації початкового етапу провадження досудового розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання

Бобровник О. В. Допит підозрюваного як засіб отримання доказів у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди суддями

Ботнаренко І. А. Типові слідчі ситуації при розслідуванні торгівлі людьми

Бочарова О. С. Видеоспектральный компаратор "Регула 4307" для експертных исследований защищенных документов

Бурбело Б. А. Організація і тактика вивчення особистості підозрюваного при розслідуванні злочинів

Ващук О. П. Криміналістика як юридична наука: за працями М.В. Салтевського

Висотенко Ю. В., Мировська А. В. Особливості розслідування крадіжок, учинених злочинними групами

Вітвіцький А. О. Криміналістична класифікація злочинів, повязаних із торгівлею людьми

Войтович Я. В. Криміналістичне значення поняття промислової продукції та безпеки її використання для розслідування злочинів, передбачених ст. 275 КК України

Воробйова Н. В. Питання підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово-почеркознавчих експертиз

Гладкова Є. О. Проблеми розслідування наркозлочинів

Глієвий А. А. Проблеми процесуальної регламентації одорологічного дослідження

Гусєва В. О. Деякі аспекти використання спеціальних медичних знань при розслідуванні посягань на життя працівників правоохоронних органів

Даньшин М. В. Щодо проблеми оптимізації навчального курсу криміналістики

Євдокіменко С. В. Окремі аспекти проведення судових економічних експертиз, повязаних з дослідженням документів фінансово-кредитних операцій

Єфімов М. М. Окремі питання проведення слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти громадського порядку

Заболотна Ю. В. Проблеми використання поліграфа в Україні

Заяць К. Д. Про особливості предмета посяганнь сучасних шахрайств

Зозуля Є. В. Деякі типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобовязань, вчинених огранізованими злочинними групами, та відповідний їм алгоритм розслідування

Івасюк Х. С. Поняття та ознаки способу вчинення шахрайства у сфері страхування майна

Караченцев Я. М. Деякі рекомендації щодо покращення судово-експертного забезпечення в Україні на підставі узагальнення міжнародного досвіду

Карпенко Н. Б., Клименко Н. І. Щодо визначення предмета судово-почеркознавчої діагностики

Кириченко А. А. Новая доктрина структуры криминалистики и ордистки: онновационный подход

Книженко С. О. Протидія розслідуванню злочинів проти правоуддя: структура та сучасні криміналістичні засоби подолання

Коваленко А. В. Особливості предявлення для впізнання під час розслідування посягання на життя та здоровя журналістів

Корж В. П. Новый уголовно-процесуальный институт дистанционного досудебного расследования и современные тенденции развития криминалистической тактики

Корнієнко В. В. Обстановка вчинення злочинів у банківській сфері : нармативно-правовий аспект

Котляренко Л. Т., Щебельська М. П. Сучасні можливості криміналістичної ідентифікації новітніх психоактивних речовин і наркотичних засобів

Крєпаков І. О. Щодо визначення дефініції "оперативно-розшукова профілактика злочинів

Курята Л. Л., Мировська А. В. Особливості розслідування шахрайств, учинених під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів

Ланцедова Ю. А. Развитие новой междисциплинарной процедуры работы с субъективными, объективными и смешанными источниками антикриминальных сведений

Лапта С. П. Використання інтернету як інструмента незаконного продажу наркотичних засобів і сильнодіючих речовин

Линник О. В. Використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів

Лисенко В. В., Лисенко О. В. Негласні слідчі (розшукові) дії в розшуковій роботі слідчого

Літун О. О. Особливості організаційно-підготовчих заходів залучення спеціальних пересувних лабораторій до огляду місця події за фактами безвісного зникнення дітей

Лозова С. М. Особливості розпізнавання слідчим симуляції психічних розладів під час допиту підозрюваних

Лубенцов А. В. Перспективи наукового дослідження проблем призначення та проведення судової автотехнічної експертизи

Матарикіна О. В. Актуальність молекулярно-генетичної експертизи на етапі сучасного розвитку криміналістики

Матюшкова Т. П. Використання інформаційних технологій при вчиненні окремих видів злочинів проти виборчих прав громадян

нежевело К. Г., Заболотна Ю. В. Шахрайські схеми, повязані з орендою житла

Ніколайчук О. В. Особа потерпілого від неналежного виконання обовязків щодо охорони життя та здоровя дітей

Нуджейдат В. Актуальные вопросы криминалистической характеристики изнасилований: способ совершения преступления

Окушко А. В. Напрями допиту підозрюваних у кримінальних провадженнях про порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Обитоцька М. В. Деякі аспекти огляду місця події при розслідуванні хуліганства, вчиненого групою осіб

Опанасенко Н. О. Особливості тактики огляду документів при розслідуванні шахрайтсва у сфері житлового будівництва

Орлов О. О. Про окремі пропозиції зниження ризиків застосування вогнепальної зброї працівниками поліції

Островерхов Д. О. Проблеми співавторства при створенні комп’ютерної програми за багатостадійним процессом

Павлова Н. В. Технічні носії інформації як доказ фактів та обставин, які зафіксовані на них

Пазинич Т. А. Щодо проблем розслідування злочинів, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ненависті

Перлін В. С. Типові способи самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи

Перлін С. І. Значення експертної профілактики для запобігання злочинам

Петриченко Ю. Д. Новая доктрина структуры методики противодействия криминальным правонарушениям

Пиріг І. Г. Природа судової експертології та її місце в системі наук

Плетенець В. М. Раптовість проведення слідчих (розшукових) дій як фактор подолання протидії розслідуванню

Плосконос А. І., Саковський А. А. Особливості допиту у кримінальних провадженнях про злочини, що вчиняються організованими злочинними групами та злочинними організаціями

Поліщук О. В. До проблеми перевірки відомостей про кримінальні правопорушення на початку досудового розслідування

Полтавський А. О. Експертне дослідження малоінформативних слідів при проведенні дактилоскопічних експертиз: камені спотикання

Приходько В. О. Криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення: сучасний стан і тенденції

Пузанова Т. А. Особливості огляду місця події, пов’язаного з використанням вибухових пристроїв

Пустовойтова Я. В. Способи незаконного видобутку бурштину як елемент криміналістичної характеристики

Пчеліна О. В. Щодо криміналістичного визначення злочинів у сфері службової діяльності корупційної спрямованості

Пчолкін В. Д., Піддубний В. В. Щодо криміналістичної класифікації економічних злочинів

Рогальська В. В. Окремі питання доцільності проведенняобов’язкової експертизи

Русова О. Л. Помилки при ідентифікації почерку

Рябінін І. М. Визначення параметрів пожежі в різні періоди її розвитку

Савчук Т. І., Некрасова О. В. Особливості допиту лікаря-гінеколога як свідка під час розслідування дітовбивств

Саінчин О. С. Загальна теорія та практика застосування комплексних судових експертиз при розслідуванні злочинів (за матеріалами кримінального провадження обвинувачення генерал-майора віктора назарова)

Самодін А. В., Нечваль А. О. Окремі теоретичні та практичні проблеми обшуку й тимчасового доступу до речей і документів

Севідов О. А. Особливості формування криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжних прав

Семенов В. В. Перспективні технічні засоби та методи в розслідуванні злочинів

Сокиран Ф. М. Тактичні особливості використання технічних засобів у досудовому розслідуванні

Старова Т. А. Деякі аспекти проведення експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень за ст. 149 КК України

Степанюк Р. Л., Абрамчук В. А. Судова інженерно-автотехнічна експертиза:поняття та об’єкти дослідження

Стєбєлєва М. Песпективи формування методики розслідування злочинного порушення недоторканності житла

Таранова А. М. Актуальні питання використання спеціальних знань при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником

Теслюк І. О. Результати дослідження ступенів розвитку професійно важливих якостей, що детермінують процес криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні

Ткач Ю. Д., Ковалёва О. Н. Инновационная методология криминалистики как развитие наследия профессора М. В. Салтевского

Топорецька З. М. Сучасні тенденції інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів

Христов О. Л. Роль і місце громадськості в оперативно- розшуковому та кримінальному провадженні

Цільмак О. М. Інновації в методології криміналістки

Чаусов Д. Ю. Окремі аспекти проведення одночасного допиту двох раніше допитаних осіб при розслідуванні незаконного позбавлення волі та викрадення людини

Черненко А. П. Проблеми вилучення речей з тіла людини під час кримінального провадження

Чернявський С.С., Запотоцький А. П. Методика розслідування злочинів у сфері будівництва: досвід інших країн

Черняк Н. П., Іващенко Ю. К. Слідчий експеримент: сучасна правова регаментація та практичне значення

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів: наукові засади та напрями реалізації

Шевцов С.О. Експертна версія: задокументоване ініціативне експертне інформування

Щербаковський М. Г. Співвідношення спеціальних знань з уміннями та навичками

Щербанюк Д. В. Деякі особливості використання на досудовому розслідуванні висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу

Шульга Ю. О. Організаційно-тактичні засади провадження огляду місця події на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло

Юнацький О. В. Проблеми контролю якості судово-експертного дослідження

Волобуєв А. Ф. Щодо системи криміналістики у світлі сучасної наукової парадигми

Кікінчук В. В. Щодо обстановки злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі

Космина Н. Н. Система качества в борьбе с фальсификацией алкогольных напитков

Федосова О. В. Щодо використання спеціальних знань у розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів

Швець Д. В. Окремі проблеми кримінального процесу в умовах його реформування

Абламський С. Є. Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які залучаються під час досудового розслідування

Бабакі В. М. Окремі аспекти застосування міжнародного досвіду щодо підвищення ефективності у протидії злочинам, що вчиняються молоддю

Бєжанова А. В. Проблеми правової регламентації використання інформаційних технологій під час застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві

Волкова В. В. Деякі аспекти ролі захисника у кримінальному процесі

Глобенко Г. І. Отримання зразків для експертизи: процесуальні та криміналістичні аспекти

Гловюк І. В. Деякі аспекти тлумачення та застосування ч.6 ст.28 КПК України у практиці слідчих суддів

Грекова І. В. Окремі проблеми дотримання прав неповнолітніх у кримінальному судочинстві

Гринь К. Р. Непрямі докази у кримінальному процесі

Даниленко А. В. Особливості правового статусу неповнолітньої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за кримінальним процесуальним законодавством України та Республіки Польща: порівняльний аналіз

Дворецький О. С. Про окремі аспекти співвідношення предмета доказування у кримінальному процесі та криміналістиці

Дрозд В. Г. Онтологія досудового розслідування як стадія кримінального провадження

Ємельянов В. А. Особливості оскарження рішень слідчого судді про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування

Жупанова О. О. Судовий контроль з боку слідчого судді у кримінальному провадженні

Захарченко Н. С. Участь сторони захисту під час досудового розслідування як основна форма реалізації принципу змагальності

Захарченко О. В. Здійснення функції захисту в судовому провадженні

Зіньковський І. П. Зміна істотних умов застосування запобіжного заходу у досудовому розслідуванні: питання впровадження

Іскендеров Е. Ф. Процесуальний статус оперативних підрозділів у кримінальному процесуальному доказуванні

Кобзар О. Ф. Міжнародна правова допомога у кримінально - процесуальному доказуванню: сутність і значення

Коваленко А. О. Щодо підстав пред'явлення прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні

Кононець В. П. Актуальні питання реалізації судової реформи в Україні з метою протидії винесення злочинних рішень

Кочура О. О. Визначення поняття "Спеціальні знання" та їх використання в кримінальному провадженні

Кумилко А. С. Предмет доказування та його значення для оперативно-розшукового документування розслідування злочинів у сфері банківського кредитування

Кунтій А. І. Гринько В. Р. Сучасні тенденції та перспективи становлення суду присяжних в Україні

Лук'яненко Ю. В. Деякі проблемні питання пред'явлення прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні

Лускатов О. В. Окремі аспекти відсутності визначення терміну "Речі" у КПК УКраїни

Мартовицька О. В. Процесуальний статус захисника на стадії досудового розслідування

Мудрецька Г. В. Процесуальні аспекти отримання зразків для проведення експертизи у кримінальном судочинстві

Назаров В. В. Суперечлива практика застосування тримання під вартою у кримінальному провадженні

Наумова А. О. Кримінально процесуальний інститут відшкодування шкоди потерпілому: деякі питання теорії та законодавства

Озерський Е. Е. Окремі аспекти взаємодії прокурора з органом досудового розслідування в рамках здійснення кримінального провадження

Петриченко Є. І. Проблемні питання визнання інформації доказу

Пічкуренко С. І. Злагода О.В. Проблені аспекти взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України під час провадження по оперативно-розшуковим справам

Погорецький М. А. Сучасні концепції кримінального процесуального доказування

Поліванова І. О. Щодо одночасного допиту кількох уже допитаних осіб

Романюк В. В. Перспективи розвитку кримінального судочинства щодо неповнолітніх

Рось А. В. Тимчасовий доступ до речей і документів: деякі питання практичної реалізації

Салманов О. В. Проблемні питання щодо повідомлення особи про підозру

Сергеєва Д. Б. Напрями використання інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, що повідомляється, у доказуванні за чинним кримінальним процесуальним законодавством України

Сімонович Д. В. Чи бути інституту кримінальних проступків у системі кримінального процесуального законодавства України

Скрипник Д. О. Функції потерпілого та його представника у кримінальному провадженні

Старенький О. С. Негласні слідчи (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів: та проблемні питання

Терещук С. С. Деякі процесуальні аспекти проблемних питань щодо оскарження особі про підозру

Удовенко Ж. В. Проблеми охороони таємниці приватного життя у кримінальному провадженні

Федченко В. М. Особа-заявник у кримінальному процесі: окремі проблеми реалізації його прав на початковому етапі розслідування

Фоміна Т. Г. Обчислення строку застосування тимчасового арешту як запобіжного заходу

Цуцкірідзе М. С. Щодо обчислення строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру

Черкесова А. С. Деякі питання дотримання розумних строків як гарантії прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого

Черняк А. М. Розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну

Черняк Н. П., Іващенко Ю. К. Слідчий експеримент: сучасна правова регламентація та його практичне значення

Чича Р. П. Окремі аспекти реалізації в рішеннях слідчого даних про особу неповнолітнього підозрюваного

Шаповалова І. С. Основні засади застосування практики європейського суду з прав людини слідчим суддею національного кримінального судочинстві

Шиян А. Г. Щодо права учасників судового повадження на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування суді першої інстанції

Юхно М. О. Юридичний зміст права на захист кримінальним процесуальним законодавством України

Юхно О. О. Бондаренко О. О. Окремі питання удосконалення процесуального порядку досудового розслідування