"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії
Матеріали VII Харківської науково-практичної конференції
(м. Харків, 2 березня 2018 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Авраменко Д. В. Психологічні аспекти мотиваційної поведінки споживача

Агурєєва А. О. Психологічні особливості прийняття рішень у ситуації ризику

Бабенко А. О. Види та психологічні особливості залежної поведінки

Бобченок О. О. Роль копінг-стратегій в зниженні симптомів птср у учасників бойових дій

Бойко А. В. Психологічні особливості професійної діяльності лікаря

Борох О. О. Специфіка відчуження у чоловіків та жінок

Британ М. О. Толерантність до невизначеності у контексті антивітальної спрямованості особистості

Головʼятинская О. О. Щодо формування толерантності у майбутніх поліцейських

Грабовська М. В. Роль копінг-поведінки у формуванні антивітальної спрямованості підлітків

Грицаєнко Т. С. Вплив позитивного мислення на життя людини

Домешкіна В. В. Взаємозвʼязки міжособистісної залежності з неакадемічними видами інтелекту у юнаків та дівчат

Коваль О. Проблема віктимності у підлітковому віці

Корепанов В. В. Татуювання як засіб невербальної самопрезентації

Коркач О. С. Специфіка копінг-поведінки у педагогів з різним рівнем емоційного вигорання

Ламаш І. В., Діхтенко Ю. С. Долаюча поведінка як ресурс особистості

Лещенко К. А. Комунікативна компетентність в контексті рефлексивності у студентів журналістського факультету

Лещенко О. С. Ресурсність поліцейских крізь призму гендера

Лісна Н. А. Віктимна поведінка як психологічна проблема

Мазур К. В. Копінг – стратегії в системі організації життєстійкої поведінки

Мохорєва О. М. Заздрість та заздрісність як предмет досліджень у сучасній українській психології

Онацька В. Д. Специфіка симптомокомплексу рефлексивності у вихованців ліцею «правоохоронець»

Павлик О. М., Василенко І. С. Дослідження комунікативних установок у майбутніх тренерів з футболу

Павлик О. М., Маренич Г. В. Характеристика стратегій подолання стресових ситуацій юними тхеквондистами

Петренко О. І. Місце емпатії у професійному становленні практичного психолога

Попова К. А. Специфіка комунікативної компетенції працівників поліції

Потапенко В. В. Роль психологічної ресурсності у міжособистісних стосунках

Потупало Д. Р. Психологічні аспекти формування синдрому емоційного вигорання у студентів

Сабазова Ю. О. Психологічна структура особистісної зрілості

Садовнича А. В. Особливості тривожності у школярів з порушенням уваги

Селюто М. Д. Проблема брехливості у сучасній психології

Сергієнко Г. В. Кібербулінг: суспільно небезпечне явище серед молоді

Скляров О. М. Специфіка проактивної копінг поведінки засуджених чоловіків у контексті толерантності до невизначеності

Слісаренко О. П. Підлітковий булінг та кібербулінг як предмети психологічного дослідження

Тимченко С. А. Комунікативна компетентність, як один з видів особистісної компетентності

Цигічко К. Д. Саморегуляція особистості у ситуаціях психоемоційного стресу

Чекуров П. О. Рефлексисніть як компонент професіональної компетентності майбутніх психологів

Шабаліна М. О. Страх як прояв емоцій військовослужбовця на небезпеку

Шевцова І. І. Соціально-психологічні аспекти забезпечення безпеки дитини в інтернеті

Шломін О. Ю. Конфліктологічна компетентність майбутніх поліцейських

Шрайнер А. В. Взаємозв’язки психологічної ресурсності та рефлексії у осіб молодого віку