"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії
Матеріали VII Харківської науково-практичної конференції
(м. Харків, 2 березня 2018 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Авраменко Д. В. Психологічні аспекти мотиваційної поведінки споживача

Агурєєва А. О. Психологічні особливості прийняття рішень у ситуації ризику

Бабенко А. О. Види та психологічні особливості залежної поведінки

Бобченок О. О. Роль копінг-стратегій в зниженні симптомів птср у учасників бойових дій

Бойко А. В. Психологічні особливості професійної діяльності лікаря

Борох О. О. Специфіка відчуження у чоловіків та жінок

Британ М. О. Толерантність до невизначеності у контексті антивітальної спрямованості особистості

Головʼятинская О. О. Щодо формування толерантності у майбутніх поліцейських

Грабовська М. В. Роль копінг-поведінки у формуванні антивітальної спрямованості підлітків

Грицаєнко Т. С. Вплив позитивного мислення на життя людини

Домешкіна В. В. Взаємозвʼязки міжособистісної залежності з неакадемічними видами інтелекту у юнаків та дівчат

Коваль О. Проблема віктимності у підлітковому віці

Корепанов В. В. Татуювання як засіб невербальної самопрезентації

Коркач О. С. Специфіка копінг-поведінки у педагогів з різним рівнем емоційного вигорання

Ламаш І. В., Діхтенко Ю. С. Долаюча поведінка як ресурс особистості

Лещенко К. А. Комунікативна компетентність в контексті рефлексивності у студентів журналістського факультету

Лещенко О. С. Ресурсність поліцейских крізь призму гендера

Лісна Н. А. Віктимна поведінка як психологічна проблема

Мазур К. В. Копінг – стратегії в системі організації життєстійкої поведінки

Мохорєва О. М. Заздрість та заздрісність як предмет досліджень у сучасній українській психології

Онацька В. Д. Специфіка симптомокомплексу рефлексивності у вихованців ліцею «правоохоронець»

Павлик О. М., Василенко І. С. Дослідження комунікативних установок у майбутніх тренерів з футболу

Павлик О. М., Маренич Г. В. Характеристика стратегій подолання стресових ситуацій юними тхеквондистами

Петренко О. І. Місце емпатії у професійному становленні практичного психолога

Попова К. А. Специфіка комунікативної компетенції працівників поліції

Потапенко В. В. Роль психологічної ресурсності у міжособистісних стосунках

Потупало Д. Р. Психологічні аспекти формування синдрому емоційного вигорання у студентів

Сабазова Ю. О. Психологічна структура особистісної зрілості

Садовнича А. В. Особливості тривожності у школярів з порушенням уваги

Селюто М. Д. Проблема брехливості у сучасній психології

Сергієнко Г. В. Кібербулінг: суспільно небезпечне явище серед молоді

Скляров О. М. Специфіка проактивної копінг поведінки засуджених чоловіків у контексті толерантності до невизначеності

Слісаренко О. П. Підлітковий булінг та кібербулінг як предмети психологічного дослідження

Тимченко С. А. Комунікативна компетентність, як один з видів особистісної компетентності

Цигічко К. Д. Саморегуляція особистості у ситуаціях психоемоційного стресу

Чекуров П. О. Рефлексисніть як компонент професіональної компетентності майбутніх психологів

Шабаліна М. О. Страх як прояв емоцій військовослужбовця на небезпеку

Шевцова І. І. Соціально-психологічні аспекти забезпечення безпеки дитини в інтернеті

Шломін О. Ю. Конфліктологічна компетентність майбутніх поліцейських

Шрайнер А. В. Взаємозв’язки психологічної ресурсності та рефлексії у осіб молодого віку