"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Етап № 1
Реєстрація на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ http://d-learn.in.ua/moodle/ (за бажанням)
На Сервері дистанційної освіти http://d-learn.in.ua/moodle/ розміщено безкоштовні навчальні матеріали для підготовки випускників закладів вищої освіти до вступу на магістратуру для складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО). Особи, які зареєструються на сайті окрім доступу до навчальних матеріалів отримуватимуть своєчасні повідомлення від Приймальної комісії університету щодо строків та етапів вступу на навчання до магістратури за спеціальністю 081 «Право».
УВАГА! З 12 березня 2019 року відкрито доступ до реєстрації.
Етап № 2
Реєстрація на серверах УЦОЯО України (обов’язково)
1) Реєстрація на сайті УЦОЯО. З 13 травня по 03 червня 2019 року реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЗНО). Особи, які на час реєстрації навчаються на випускному курсі та отримують диплом після 05 червня також обов’язково реєструються з 13 травня по 03 червня 2019 року для складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови;
УВАГА! Під час реєстрації вступника для складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови визначається місце складання іспиту (область, місто). Особи, які своєчасно не зареєструються для складання іспитів не зможуть вступати на магістратуру за спеціальністю 081 «Право» у 2019 році.
Етап № 3
Складання додаткових вступних випробувань (обов’язково для вступників з неюридичною освітою)
Додаткове вступне випробування в університеті з основ правознавства для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю відбудеться 24 травня 2019 року та 25 липня 2019 року для вступників, які зареєструвалися для складання ЄВІ та ЄФВВ в іншому ЗВО.
Етап № 4
Складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (обов’язково)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) відбудеться 02 липня 2019 року. Єдине вступне випробування (тест загальних навчальних правничих компетентностей ТЗНПК, тест із восьми базових юридичних дисциплін, що включає: «Конституційне право», «Адміністративне право України», «Цивільне право України», «Цивільне процесуальне право України», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право України», «Міжнародне публічне право», «Міжнародний захист прав людини») відбудеться 04 липня 2019 року
УВАГА! Місце складання іспиту (область, місто) визначається під час реєстрації вступника для складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
Етап № 5
Подача заяви на вступ особисто (обов’язково):
Подати особисто заяву на вступ. Прийом заяв вступників на магістратуру 081 «Право» розпочинається з 10 липня та закінчується 23 липня 2019 року.
Етап № 6
Проведення конкурсу та зарахування на навчання:
Вступники зараховуються на навчання на основі результатів складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО).
Прийом особових (навчальних справ) для вступу на навчання за державним замовленням до 02 серпня 2019 року. Реєстрація вступників на навчання за державним замовленням відбудеться 24 травня 2019 року. Вступники зараховуються на навчання після виконання умов до зарахування (подача до Приймальної комісії університету оригіналів екзаменаційних листків).
УВАГА! Подати оригінали екзаменаційних листків потрібно до Приймальної комісії університету до 18 години 10 серпня 2019 року.