"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Етап № 1
Реєстрація на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ http://d-learn.in.ua/moodle/ (за бажанням)
На Сервері дистанційної освіти http://d-learn.in.ua/moodle/ розміщено безкоштовні навчальні матеріали для підготовки випускників закладів вищої освіти до вступу на магістратуру для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО). Особи, які зареєструються на сайті, окрім доступу до навчальних матеріалів, отримуватимуть своєчасні повідомлення від Приймальної комісії університету щодо строків та етапів вступу на навчання до магістратури за спеціальністю 081 «Право».
УВАГА! З 12 березня 2018 року відкрито доступ до реєстрації.
Етап № 2
Реєстрація на серверах МОН України (обов’язково)
1) Реєстрація на сайті УЦОЯО. З 14 травня по 05 червня 2018 року реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЗНО). Особи, які на час реєстрації навчаються на випускному курсі та отримують диплом після 05 червня, також обов’язково реєструються з 14 травня по 05 червня 2018 року для складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови.
УВАГА! Під час реєстрації вступника для складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови визначається місце складання іспиту (область, місто).
2) Реєстрація електронних кабінетів вступників. Реєстрація електронних кабінетів вступників для подачі електронної заяви розпочинається з 14 травня та закінчується 05 червня 2018 року.
УВАГА! Особи, які своєчасно не зареєструються для складання іспитів або не зареєструють електронний кабінет вступника, не зможуть вступати на магістратуру за спеціальністю 081 «Право» у 2018 році.
Етап № 3
Складання додаткових вступних випробувань (обов’язково для вступників з неюридичною освітою)
Складання додаткового вступного випробування в університеті з основ правознавства для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутою за іншою спеціальністю, в період з 14 травня по 31 травня 2018 року.
Етап № 4
Складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (обов’язково)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) відбудеться 11 липня 2018 року. Єдине вступне випробування (тест загальних навчальних правничих компетентностей ТЗНПК, тест із восьми базових юридичних дисциплін, що включає: «Конституційне право», «Адміністративне право України», «Цивільне право України», «Цивільне процесуальне право України», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право України», «Міжнародне публічне право», «Міжнародний захист прав людини») відбудеться 13 липня 2018 року.
УВАГА! Місце складання іспиту (область, місто) визначається під час реєстрації вступника для складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (Етап № 2.1).
Етап № 5
Подача електронної заяви на вступ через електронний кабінет вступника (обов’язково)
Подати електронну заяву на вступ через електронний кабінет вступника (Етап № 2.2). Прийом електронних заяв вступників на магістратуру 081 «Право» розпочинається з 02 липня та закінчується 26 липня 2018 року.
УВАГА! Особи, які своєчасно не подадуть електронну заяву на вступ через електронний кабінет вступника, не зможуть вступати на магістратуру за спеціальністю 081 «Право» у 2018 році.
Етап № 6
Проведення конкурсу та зарахування на навчання
Вступники зараховуються на навчання на основі результатів складання єдиного фахового вступного випробування та єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО).
Прийом особових (навчальних справ) для вступу на навчання за державним замовленням до 10 серпня 2018 року. Вступники зараховуються на навчання після виконання умов до зарахування (подача до Приймальної комісії університету оригіналів екзаменаційних листків).
УВАГА! Подати оригінали екзаменаційних листків потрібно до Приймальної комісії університету до 18 години 17 серпня 2018 року.