"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Роль поліції у боротьбі з корупцією (зарубіжний досвід) Збірник тез доповідей учасників XIX Cтудентської науково-практичної конференції іноземними мовами 20 квітня 2018 року, м. Харків, Україна

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС Сокуренка В.В.

Тези англійською мовою

Antonenko Ya. V. Anti-Corruption Activities in the Netherlands

Bieliaieva Ye. H. The Phenomenon of Corruption in the World

Borodenko K. V. INTERPOL’s Anti-Corruption Projects

Borodina A. S. Foreign Anti-Corruption Experience

Borysenko R. V. European Experience in Combating Corruption in the Police

Chystikova S. O. Preventing and Сombating Сorruption in the Policeх

Dmytrenko A.O. ANAC - State Anti-Corruption Institution in Italy

Domashenko A.V., Gadzan M.V. The Fight Against Corruption in China as an Example to the World Community

Hevel O.V. The Danish Anti-Corruption Strategy

Hryshyn O.O. Countering Corruption in Austrian Police

Hudz I. L. Corruption in India

Hura S. Fighting Сorruption in the US

Iordanov V.O. Combating Сorruption in Police

Ivanov I.O. Combating Сorruption in New Zealand

Kolisnyk P.A. Dealing with Corruption as a Part of an Officer Training

Kononenko M. V. Corruption in India

Kosyakina O. V. The Role of the Police in Combating Corruption in Ukraine and the UK

Kovalenko A. L. Fighting Corruption in Great Britain

Kovaliov M. L. International Fight Against Corruption. Singapore Experience

Kulchytskyi-Ruchka R. R. Police Combat Against Corruption in Nigeria

Lyfyrenko B. S. Combating Corruption in Police Organizations

Maltsev V. V. Police Against Corruption

Murzo Ye. O. АSingapore. Police Experience in Fighting Corruption

Muzychuk E. O. Types of Police Corruption

Bіlochytskyi Ya. D., Nahay D. M. The Activities of Anti-corruption Police Agencyof Norway

Naida V. O. Causes of Police Corruption in Developing Countries

Ovsianik A. V. The Anti-Corruption Experience of Foreign Countries: a Practical Aspect

Pykhtin O. O. Combating Corruption in Estonian Police

Redchenko A. O.,Valdovskyi V. A. Combtaing Corruption. Japanese Experience

Ryzhakova D. O. Using the Experience of Norway in Combating Corruption in Ukraine

Saroian R. M. Specialized Anti-Corruption Institutions

Serhiienko D. O.,Serhiienko V. O.Fighting Against Corruption in the USA

Shlikhta Yu. Yu. Anti-Corruption Policy of the World’s Least Corrupt Countries

Shuvaiev V. A. The experience of foreign countries in the fight against corruption

Sopeiko I. I. Police Corruption and Legislation Control

Sukhorukov G. G. Сombating Corruption in the Police

Suprun A. A. Global Anti-Сorruption Activities in Business

Varlamov V. R. Corruption within Police Departments(USA)

Vorobets V. V. Police Corruption Carries High Costs(USA)

Yermakova K. S. Counteraction to Сorruption: How Corrupt are Police in the United States?

Zaporozhets А. K. Police Corruption: European Perspectives

Тези німецькою мовою

Belewtzowa K. O. Aus der Erfahrung der Korruptionsbekämpfung

Boshko N. I., Jankowska U. E. Bestechung. Korruption bei der Polizei

Dolgowa S. O. Kampf gegen die Korruption im staatlichen Hoheitssystem

Goljonko M. W. Wie korrupt ist Deutschland?

Koljada O. S. Probleme der Strafverfolger im Kampf gegen die Korruption

Kornijenko M. O., Swinarenko W. A. Probleme der Verhinderung und Bekämpfung von Korruption

Kowaltschuk D. J. Korruptionsverhütung und – bekämpfung

Onyschko K. W. Aus der Praxis des Kampfes gegen die Korruption

Wowk O. J. Korruption ist überall zu Hause - auch in Deutschland

Тези французькою мовою

Martynenko V. M Le Groupe d’Etats contre la Corruption

Haivoronska V. V. Le Conseil de l’Europe et la lutte contre la corruption

Oleksyuk O. O. La lutte contre la corruption en Belgique

Symonenkova M. Y. La lutte contre la corruption en France

Тези українською мовою

Антоненко Я. В. Антикорупційна діяльність в Нідерландах

Бєляєва Є. Г. Феномен корупції в світі

Бєлєвцова К. О. З досвіду боротьби з корупцією

Божко Н. І., Янковська У. Є. Хабарництво. Корупція в поліції

Борисенко Р. В. Хабарництво. Європейський досвід протидії корупції в поліції

Бороденко К. В. Антикорупційні проекти Інтерполу

Бородіна А. С. Зарубіжний досвід протидії корупційним злочинам

Варламов В. Р. Корупція в поліцейських департаментах (США)

Вовк О. Ю. Корупціяскрізь дома – навіть у Німеччини

Воробець В. В. Корупція в поліції завдає великих втрат (США)

Гадзан М., Домашенко А. Боротьба з корупцією в Китаї як приклад для світової спільноти

Гайворонська В. Рада Європи та боротьба з корупцією

Гевель О. В. Датська антикорупційна стратегія

Гольонко М. В. Наскільки корумпована Німеччина?

Гришин О. О. Боротьба з корупцією в поліції Австрії

Гудзь І. С. Корупція в Індії

Гура С. Методи по боротьбі з корупцією в США

Дмитренко А. О. ANAC - Національна антикорупційна установа з питань нагляду та прозорості державного адміністрування в Італії

Долгова С. О. Боротьба проти корупції в системі державної влади

Єрмакова К. С. Протидія корупції: наскільки корумпована поліція США?

Запорожець А. К. Корупція в поліції: європейські перспективи

Іорданов В. О. Боротьба з корупцією у Великобританії

Коваленко А. Л. Боротьба з корупцією в Новій Зеландії

Ковальов М. Л. Міжнародна боротьба з корупцією. Досвід Сінгапуру

Ковальчук Д. Ю. Запобігання та боротьба з корупцією

Колісник П. А. Боротьба з корупцією як частина підготовки поліціантів

Коляда О. С. Проблеми правоохоронних органів у боротьбі з корупцією

Кононенко М. В. Корупція в Індії

Корнієнко М. О., Свинаренко В. А. Проблеми запобігання та боротьби з корупцією

Косякіна О. В. Роль поліції у боротьбі з корупцією в Україні та Великобританії

Кульчицький-Ручка Р. Р. Поліцейська боротьба з корупцією в Нігерії

Лифиренко Б. С. Боротьба з корупцією в поліцейських організаціях

Мальцев В. В. Поліція проти корупції

Мартиненко В. М. Група держав по боротьбі з корупцією

Музичук Е. О. Види корупції в поліції

Мурзо Є. О. Сінгапур. Досвід поліції у боротьбі з корупцією

Білочицький Я. Д., Нагай Д. М. Діяльність антикорупційного підрозділу поліції Норвегії

Найда В. O. Причини корупції в поліції в країнах, що розвиваються

Овсянік А. В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією: практичний аспект

Олексюк О. О. Боротьба з корупцією у Бельгії

Онишко К. В. З практики боротьби з корупцією

Пихтін О. О. Боротьба з корупцією в поліції Естонії

Вальдовський В. А., Редченко А. О. Боротьба з корупцією. Досвід Японїї

Рижакова Д. О. Використання досвіду Норвегії в боротьбі з корупцією в Україні

Сароян Р. М. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції

Сергієнко Д. О., Сергієнко В. О. Боротьба з корупцією в США

Симоненкова М. Ю. Боротьба з корупцією у Франції

Сопейко І. І. Поліцейська корупція і законодавчий контроль

Супрун А. А. Глобальна антикорупційна діяльністьправоохоронних органів у сфері бізнесу

Сухоруков Г. Г. Боротьба з корупцією в поліції

Чистікова С. O. Запобігання та протидія корупції в поліції

Шліхта Ю. Ю. Антикорупційна політика найменш корумпованих країн світу

Шуваєв В. А. досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією

Олексюк О. О. Боротьба з корупцією у Бельгії