"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

        

Висновок експертної комісії МОН України про результати акредитації освітньо-професійної програми Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність) зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність за другим (магістерським) рівнем

Висновок експертної комісії МОН України про результати акредитації освітньо-професійної програми Кібербезпека (безпека інформаційних і комунікаційних систем) зі спеціальності 125 Кібербезпека за другим (магістерським) рівнем

Висновок експертної комісії МОН України про результати акредитації освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування (фінансова безпека та фінансові розслідування) зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем

Додатки до висновку експертної комісії МОН України про результати акредитації освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування (фінансова безпека та фінансові розслідування) зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем

Висновок експертної комісії МОН України про результати акредитації освітньо-професійної програми Психологія (практична психологія) зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем

Висновок експертної комісії МОН України про результати акредитації освітньо-професійної програми «Право (правозастосування)» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем

Висновок експертної комісії МОН України про результати акредитації освітньо-професійної програми «Право (поліцейські)» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем

ОПП ІІ магістер 05 Соціальні і поведінкові науки 053 Психологія Практичний психолог

ОПП ІІ магістер 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансова безпека та фінансові розслідування

ОПП ІІ магістер 08 Право 081 Право Поліцейські

ОПП ІІ магістер 08 Право 081 Право Правозастосування

ОПП ІІ магістер 12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Безпека інформаційних та комунікаційних систем

ОПП ІІ магістер 26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність