"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Білоус Петро Олександрович

Начальник редакційно-видавничого відділу підполковник поліції
Білоус Петро Олександрович

З історії відділу

1984 рік – на базі Харківських вищих курсів МВС СРСР створено редакційно-видавничу групу; першим керівником видавничого підрозділу став С. Г. Курило.

Із 1988 по 2006 роки видавничий підрозділ, який декілька разів змінював назву, очолював А. С. Тяпкін.

У 2006–2008 роках начальником редакційно-видавничого відділу був А. Є. Будрейко, а в 2008 році – П. М. Львова.

У 2008 році Університет як суб’єкт видавничої справи був внесений до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

У 2009–2013 роках відділом керував П. О. Білоус.

Протягом 2013–2018 років видавничу діяльність університету забезпечували редакційне відділення у складі відділу організації наукової роботи (керівник – П. О. Білоус) і дільниця оперативної поліграфії відділу матеріального забезпечення (керівник – А. С. Тяпкін).

Із осені 2018 року редакційно-видавничий відділ поновив свою роботу як єдиний видавничий підрозділ Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основні завдання відділу:

видання навчальної, довідкової та іншої літератури для забезпечення освітнього процесу Університету й інших закладів освіти МВС України, практичної діяльності органів Національної поліції України;

видання матеріалів науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), які проводяться Університетом;

видання університетських періодичних наукових фахових видань (у межах, визначених відповідними Положеннями про ці видання);

• виконання замовлень служб і підрозділів Університету на виготовлення бланкової продукції;

• опублікування результатів наукових досліджень за основними напрямами діяльності Університету у друкованому вигляді та в мережі Інтернет;

• надання платних послуг у сфері видавничої діяльності.

Контактна інформація

Начальник редакційно-видавничого відділу підполковник поліції Білоус Петро Олександрович (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7487-6230):

e-mail: rvv@univd.edu.ua, тел. 057-7398-342.

Заступник начальника – завідувач редакційного відділення редакційно-видавничого відділу Волошина Наталія Олексіївна:

e-mail: tipografiya@univd.edu.ua, тел. 057-7398-150.

Фахівець відділу Єсіна Ірина Євгенівна:

тел. 057-7398-343.

Відділення періодичних видань:

тел. 057-7398-826.

Відділення інформаційного супроводу наукових видань:

тел. 057-7398-168.