"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи
(м. Харків, 16 травня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі pdf

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС Д. В. Швеця

Бесчаста В. В. Вдосконалення покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

Білан В. В. Адміністративно-правовий статус дільничних офіцерів поліції

Будь О. А. Щодо специфіки функціонування Національної поліції в процесі застосування поліцейських заходів

Булатін Д. О. Адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності Національної поліції України

Васильєва Д. О. Фактори детермінації злочинності у сфері грального бізнесу

Веклюк О. В. Щорічна основна відпустка працівників Національної поліції

Гавриленко Т. В. Щодо суперечності обмеження бути поліцейським відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію»

Галкін Д. В. Організація діяльності міліції в першій половині 20-х років XX сторіччя

Галкіна О. М. Деякі питання діяльності штабних підрозділів органів внутрішніх справ України в радянський період

Гармаш В. В. Актуальні проблеми розмежування адміністративного затримання та доставлення порушника в діяльності поліції

Глушановська С. В. Кримінальна відповідальність за порушення законів і звичаїв війни за законодавством деяких зарубіжних країн

Гнатенко К. В. Зміст поняття «професійна культура викладача фізичного виховання і спорту»

Головко Т. В. Деякі питання організації діяльності промислових залізничних вузлів та їх взаємодії з морськими і річковими портами

Грідіна Н. Ю. Щодо розуміння заходів, спрямованих на запобігання гендерно обумовленому насильству

Денищук Д. Є. Історичний розвиток і сучасний стан системи охорони державної таємниці в Державній кримінально-виконавчій службі України

Джафарова В. М. Момент виникнення права власності

Довбаш К. М. Громадський контроль за законністю діяльності органів поліції

Заяць К. Д. Пропозиції вирішення окремих проблем практики у кримінальних провадженнях про шахрайства

Іванцов В. О. Соціальна справедливість як філософська передумова формування принципів адміністративного права

Казанчук І. Д., Чорман Г. М. Правові аспекти реалізації принципу політичної неупередженості державних службовців у процесі забезпечення виборчого процесу в Україні

Коваленко Ю. М. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців спортивної діяльності

Коврах В. А. Принципи верховенства права та законності як ключові засади адміністративного оскарження

Крапівкіна Ю. В. До питання про актуальність кримінологічної феноменології фармацевтичної діяльності

Кудіна Ю. О. Законодавство про досудову пробацію пострадянських країн

Кулаков В. В. Товариство з обмеженою відповідальністю однієї особи: проблеми створення та функціонування

Ларіонова І. Т. Досвід США у функціонуванні шкільного офіцера поліції

Мамедова Е. Г. Місце і роль поліції в механізмі забезпечення права людини і громадянина в Україні

Маравська К. І. До питання професійно-нормативної поведінки курсантів закладів вищої освіти МВС України

Нестеренко О. М. До проблеми визначення змісту державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців

Нестеров Д. М. Обстановка вчинення умисних убивств особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку

Нікіша Г. В. Правила застосування службових собак у діяльності Національної поліції України

Новицький А. О. Правовий статус поліцейських, відряджених до інших державних органів: проблеми нормативно-правової регламентації

Панова Е. О. Реагування працівників патрульної поліції на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події

Петрова Д. Г. Адміністративно-правові засади запобігання домашньому насильству щодо дітей

Поляк А. Ф. Делегування повноважень органам місцевого самоврядування: проблемні питання

Пономаренко О. С. Деякі питання щодо особливостей оперативно-розшукової характеристики вимагання

Прохорченко Г. О. Правове регулювання сфери перевезення вантажів у 1920–1930-х роках

Профатіло Г. Р. Захист особистих немайнових прав здобувачів освіти, які постраждали внаслідок булінгу

Савченко С. О. Проблемні аспекти діяльності дільничних офіцерів поліції

Соломаха Є. К. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як елемент соціального захисту працівників

Солонецький І. І. Перспективи розвитку державної політики щодо протидії проступкам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Сорочан Д. А. Кібербулінг як загроза безпеці неповнолітніх

Сорочан Н. В. Засоби заохочень у трудовому праві, їхня імплементація в діяльності Національної поліції України

Сичова В. В. До характеристики окремих напрямків удосконалення локального правового регулювання трудових відносин в Україні

Сичов С. О. Реалізація окремих повноважень керівника органу досудового розслідування у кримінальному провадженні

Танаджі В. Г. Кримінологічна характеристика суб’єкта грубого порушення угоди про працю (ст. 173 КК України)

Титаренко О. О. До питання спеціальних методів дослідження зв’язку архітектурно-просторових характеристик середовища і його криміногенності

Трофименко А. О. Значення планування в діяльності Національної поліції

Хлопов А. О. Декриміналізація кримінально-карної складової за придбання та збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Черненко П. В. До проблеми визначення змісту дефініції «виборчий документ»

Чумак Р. В. Неустойка як окремий вид забезпечення виконання зобов’язання за договором про надання юридичних послуг

Шандер О. Е., Шандер Ю. В. Аналіз нормативно-правової діяльності на залізничному транспорті в умовах реформування

Шалун І. М., Мощицька Т. О. Напрями вдосконалення обліку та аналізу матеріально-виробничих запасів

Шевчук Д. О. Загальна характеристика видів професійного навчання поліцейських

Шеленіна К. Г. Обстановка вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі

Шестаков В. І. Щодо суб’єктів підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України