"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Голова Парламенту -
рядовой поліції
Олексій Коваленко

Заступник голови Парламенту -
Аліна Бескровна

Заступник голови Парламенту –
рядовий поліції
Каринa Карпенко

Запровадження в Харківському національному університеті внутрішніх справ курсантсько-студентського самоврядування є реалізацією прав здобувачів вищої освіти, формування в них почуття відповідальності, вміння розв’язувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми.

Водночас курсантсько-студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання, яке забезпечує формування навичок майбутнього організатора, керівника.
Курсантсько-студентський Парламент бере участь в управлінні університетом із питань навчання, науки, побуту тощо. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Статутом університету.

Основними завданнями курсантсько-студентського Парламенту є:

  • забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти шляхом налагодження постійного діалогу представників курсантсько-студентського самоврядування з науково-педагогічними працівниками та керівництвом університету;
  • участь у забезпеченні навчальної, наукової, творчої діяльності курсантів, студентів та магістрів;
  • сприяння створенню різноманітних курсантських та студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;
  • популяризація здорового способу життя, безпечної поведінки, профілактика та запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти правопорушень;
  • участь у проведенні виховної роботи з курсантами та студентами;
  • виховання патріотизму, сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти моральних та етичних норм;
  • сприяння організації дозвілля та відпочинку здобувачів вищої освіти;
  • проведення благодійної роботи.

Якщо ти розумний і наполегливий, активний і добросовісний, справжній патріот своєї держави, - приєднуйся до нашої команди.

Керівництво Парламенту:

Голова Парламенту – рядовий поліції Олексій Коваленко;

Заступник голови Парламенту – Аліна Бескровна;

Заступник голови Парламенту – рядовий поліції Карина Карпенко;

Головний секретар Парламенту - рядовий поліції Анастасія Шапка (parlament@univd.edu.ua);

Секретар Парламенту - Альона Цьомра (studentkhnuvs.f6@gmail.com);

Голова курсантської ради факультету № 1 - рядовий поліції Микита Нестеренко (studentkhnuvs.f1@gmail.com);

Голова курсантської ради факультету № 2 - рядовий поліції Дмитро Жук (studentkhnuvs.f2@gmail.com);

Голова курсантської ради факультету № 3 - рядовий поліції Шутко Дарина Олександрівна (studentkhnuvs.f3@gmail.com);

Голова курсантської ради факультету № 4 - рядовий поліції Романів Роман Романович (studentkhnuvs.f4@gmail.com);

Голова студентської ради факультету № 6 – Аліна Бескровна (studentkhnuvs.f6@gmail.com);

Голова студентської ради гуртожитку - Глушко Єлизавета Сергіївна (studentkhnuvs.gurtozhitok@gmail.com).

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,
каб. № 529, корп. 1/3, тел. (057) 7398-086.
E-mail: parlament@univd.edu.ua

головний секретар Парламенту
Головний секретар Парламенту -
рядовий поліції
Анастасія Шапка
секретар Парламенту
Секретар Парламенту -
Альона Цьомра

голова курсантської ради факультету № 1
Голова курсантської ради факультету № 1 -
рядовий поліції
Микита Нестеренко
голова курсантської ради факультету № 2
Голова курсантської ради факультету № 2 -
рядовий поліції
Дмитро Жук
голова курсантської ради факультету № 3
Голова курсантської ради факультету № 3 -
рядовий поліції
Шутко Дарина Олександрівна
голова курсантської ради факультету № 4
Голова курсантської ради факультету № 4 -
рядовий поліції
Романів Роман Романович
голова студентської ради факультету № 6
Голова студентської ради факультету № 6 –
Аліна Бескровна
голова студентської ради гуртожитку
Голова студентської ради гуртожитку -
Глушко Єлизавета Сергіївна