"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Харківський національний університет внутрішніх справ здійснює редакційно-видавничу діяльність на основі Конституції України (статті 10, 15, 34, 41, 54 та ін.), законів України «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законодавчих актів, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів щодо видавничої діяльності.

У 2008 році Університет як суб’єкт видавничої справи був внесений до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Центральними підрозділами Університету, на які покладено здійснення видавничої діяльності, є редакційне відділення відділу організації наукової роботи та дільниця оперативної поліграфії відділу матеріального забезпечення. Головні задачі цих підрозділів – підготовка та випуск навчальних, наукових, методичних та довідкових друкованих видань, а також бланкової та журнальної продукції для потреб ХНУВС.

Основні завдання Університету з видавничої діяльності щороку визначаються у видавничих планах, які затверджуються ректором після їх схвалення вченою радою.

Університет є засновником та видавцем наукових фахових видань – друкованих збірників наукових праць «Вісник ХНУВС», «Вісник Кримінологічної асоціації України» та журналу «Право і Безпека»,а також електронного журналу «Форум права».