"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Голова Наукового товариства Заболотна Юлія Василівна
Голова Наукового товариства кандидат юридичних наук
ЗАБОЛОТНА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
Заступник голови Наукового товариства ЧУМАК ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Заступник голови Наукового товариства кандидат юридичних наук
ЧУМАК ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Університету.

Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства: приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; проводить організаційні, наукові та освітні заходи; популяризує наукову діяльність серед університетської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; представляє інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; сприяє підвищенню якості наукових досліджень; сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; здійснює моніторинг талановитої молоді Університету, взаємодіючи з іншими університетськими підрозділами; виконує інші функції відповідно до вимог цього Положення, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

Членами Наукового товариства за власною волею та вибором можуть стати особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

Курсанти та студенти, які вступили до складу наукових гуртків кафедр, автоматично набувають статусу членів Наукового товариства.

За додатковою інформацією звертатись до відділу організації наукової роботи каб. 308/3 та за тел. 7398-345.

Голова Наукового товариства – викладач кафедри кафедри криміналістики та судової експертології, кандидат юридичних наук Заболотна Юлія Василівна

Заступник голови Наукового товариства - провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук Чумак Володимир Валентинович.

Контактна інформація:

Е-mail: v.v.chumak@ukr.net


Загальні збори Наукового товариства Науковий гурток кафедри кримінального процесу Науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології
Загальні збори Наукового товариства Науковий гурток кафедри кримінального процесу Науковий гурток кафедри
кримінального права та кримінології
Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй Військово-патріотичне виховання молоді Розширення міжнародного співробітництва
Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй Військово-патріотичне виховання молоді Розширення міжнародного співробітництва
Всеукраїнський круглий стіл Перший регіональний форум можливостей IХ Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
Всеукраїнський круглий стіл "Перший регіональний форум можливостей" IХ Харківський регіональний конкурс
студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук
Міжнародний науково-практичний семінар ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з питань реалізації норм права
Міжнародний науково-практичний семінар Всеукраїнський науково-практичний семінар ІІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція з питань реалізації норм права