"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Підготовче відділення забезпечує якісну підготовку всіх категорій абітурієнтів до вступу в Університет. Пропагує освіту загалом і фундаментальну правову університетську освіту зокрема. Популяризує досягнення юридичної науки. Підтримує розвиток творчого потенціалу молоді й підвищення її освітнього рівня. Здійснює пошук та підтримку обдарованих дітей та сприяє їх подальшому навчанню. Навчання здійснюється з максимальним використанням сучасної матеріально-технічної бази та розвиненої інфраструктури університету.

Випускники підготовчого відділення мають суттєві переваги при вступі до університету.

На підготовчому відділенні навчаються:

1.Учні випускних класів та особи з повною загальною середньою освітою для підготовки до:

а) зовнішнього незалежного оцінювання з дисциплін:

- історія України;

- українська мова та література;

- математика;

- іноземна мова (англійська);

б) складання вступного іспиту до університету (для навчання за державним замовленням) з дисципліни:

- фізичне виховання.

в) участі у творчому конкурсі (співбесіді) з дисципліни:

- основи права.

Термін навчання – 4 місяців.

Початок занять – 02.03.2019р.

Вартість навчання


з/п
Навчальна дисципліна
Вартість (грн.)
1 Українська мова та література 403,40
2 Історія України 500,10
3 Математика 360,06
4 Іноземна мова 360,06
5 Фізичне виховання 295,40
6 Основи права 480,98
Всього 2400,00 

2. Випускники технікумів та коледжів різних спеціальностей (при вступі до університету ці особи матимуть змогу за 2 роки отримати вищу освіту зі спеціальності «Право» для підготовки до вступних іспитів:

- кримінальне право;

- основи права. 

Термін навчання – 3 місяці.

Початок занять – 02.03.2019р.

Вартість навчання


з/п
Найменування дисципліни 3 місяці
1 Кримінальне право  444,50 грн.
2 Основи права 555,50 грн.
Всього 1000,00 грн. 

3.  Випускники закладів вищої освіти ступеня «бакалавр», які мають намір здобути ступінь «магістр»,  для підготовки до вступних випробувань – ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) з:

а) єдиного фахового вступного випробування:

     - загальні навчальні правничі компетентності (філософія, логіка);

     - право (конституційне право, кримінальне право, кримінальний процес, 

       цивільне право, цивільний процес, адміністративне право);

б) єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська).

 Термін навчання – 2,5 місяці.

Початок занять – 02.03.2019 року.

Вартість навчання


з/п
Навчальна дисципліна
Вартість (грн.)
1 Кримінальне право та процес 425,12
2 Цивільне право та процес 456,35
3 Конституційне право 311,96
4 Адміністративне право 299,16
5 Філософія та логіка 427,36
6 Іноземна мова 380,05
Всього 2300,00 

Перелік документів, необхідних для вступу до підготовчого відділення ХНУВС:

- заява;

- копія паспорта або свідоцтва про народження;

- дві фотокартки 3х4 см;

- папка на зав’язках;

- конверт.

Заняття  проводяться щосуботи, за денною формою.

Наша адреса: м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27.

Підготовче відділення – т.р. 739-81-41, м.т. +38-066-123-81-96.

Приймальна комісія – тел. 7398300.