"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Шлях довжиною у століття

У листопаді 2017 року виповнилось 100 років, відколи розпочалася підготовка охоронців правопорядку на харківській землі. Пройдено довгий і непростий шлях становлення та розвитку харківських охоронців правопорядку. І всі надбання, весь величезний, унікальний досвід, накопичений не одним поколінням правоохоронців, стали передумовою, базовим підґрунтям для створення першого в Україні самостійного вищого навчального закладу, здатного якісно готувати фахівців нової формації для правоохоронної системи України, – Харківського національного університету внутрішніх справ.

Підвалини підготовки кадрів для правоохоронної системи на Харківщині було закладено ще в 1917 році, коли 13 листопада Генеральний секретаріат Української Народної Республіки прийняв Статут Вільного козацтва України як нового українського органу правопорядку. Для реалізації завдань з охорони громадського порядку для членів товариства Вільного козацтва організовували лекції та курси. Так, 30 листопада 1917 року відбулося перше заняття. Це означало початок цілеспрямованої підготовки охоронців правопорядку в Україні та в Харкові зокрема. У подальшому створювали, реорганізовували або об’єднували різні інститути з підготовки правоохоронних кадрів. Це були курси для начальників міліції, волосних та сільських працівників, курси червоних міліціонерів Харківської губернії, курси з підготовки командного складу міліції, Всеукраїнська школа командного складу міліції та розшуку, Школа старшого комскладу міліції УРСР, Школа робітничо-селянської міліції, Міжобласний навчальний пункт міліції тощо. Одним із кращих випускників Харківської школи міліції 1925 року був Михайло Ткачов, який очолював карний розшук низки областей держави й отримав звання комісара міліції 3-го рангу.

У 1936 році навчання в Школі міліції стало дворічним, уперше було створено кафедри.

Під час Другої світової війни курсанти Харківської школи міліції відзначилися в боях із захисту та звільнення як України в цілому, так і Харкова зокрема, в партизанських загонах, винищувальних батальйонах та в заходах з охорони громадського порядку.

Міліцейське навчання було відновлено у 1943 році, після звільнення Харкова.

1955 року створюється навчальний пункт міліції, який знаходився у лісопарку.

З 1970 року фахівців для органів внутрішніх справ молодшого та середнього начальницького складу готували на базі Школи міліції, яка на той час підпорядковувалася Управлінню внутрішніх справ Харківського облвиконкому. До речі, на одному з корпусів Харківського національного університету внутрішніх справ у 2012 році було відкрито меморіальну дошку на честь генерал-майора міліції Леоніда Івановича Волощука, який очолював Школу міліції і зробив значний внесок у підготовку міліцейських кадрів.

З набуттям Україною в 1991 році незалежності виникла необхідність створення власного вищого навчального закладу з підготовки міліцейських кадрів. В Українській юридичній академії було створено спеціальний факультет, проте кількість випускників не задовольняла потреби держави у кваліфікованих кадрах. На базі спеціального факультету МВС 9 січня 1992 року було створено Харківський інститут внутрішніх справ.

Університет розвивався, проходив різні етапи становлення: від інституту – до міліцейського вищого навчального закладу університетського типу, єдиного на той час в Україні. У 2001 році він отримав статус національного і став гідним продовжувачем традицій, закладених попередніми поколіннями юристів, працівників органів внутрішніх справ.

Величезне значення для розвитку, існування вишу має особистість, лідер – той, хто веде за собою колектив, хто окреслює завдання і разом з усіма впроваджує їх у життя, незважаючи на труднощі, йде вперед, розвиваючи університет, розбудовуючи нашу державу. Такими були і є очільники нашого навчального закладу Олександр Бандурка, Сергій Гусаров, Валерій Сокуренко.

Ініціатором та організатором становлення і розвитку вищого навчального закладу в системі Міністерства внутрішніх справ України став народний депутат України І–IV скликань, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, президент Кримінологічної асоціації України, генерал-полковник міліції Олександр Маркович Бандурка. На той час він був начальником Управління внутрішніх справ Харківського облвиконкому і народним депутатом України (1990–2006 рр.). Олександр Маркович доклав багато зусиль для нарощування кадрового та наукового потенціалу університету, залучаючи до роботи найкращих фахівців.

У різні роки університет очолювали доктори наук, генерали міліції Олександр Ярмиш, Петро Підюков, Ганна Пономаренко.

Із 2012 по 2015 рік ректором був Сергій Гусаров – народний депутат України V, VI скликань, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал-полковник міліції. Сергій Миколайович значну увагу приділяв тому, щоб матеріально-технічна база вищого навчального закладу відповідала європейським стандартам, щоб досвід підготовки кадрів для міліцейських, а потім і поліцейських підрозділів був визначений керівництвом МВС як «харківський стандарт».

Із 2015 року університет очолює доктор юридичних наук, доцент, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко, який підняв діяльність університету на новий рівень, впроваджує сучасні технології в освітній процес, посилюючи практичну складову в опануванні професією, та розвиває матеріально-технічну базу.

Під час одного з візитів до університету міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив: «У Харкові один із найпотужніших університетів країни, який є авторитетним і користується повагою. Усі виші гарні, усюди відмінний викладацький склад, проте ХНУВС – один з найкращих. Він стане базовим університетом для перепідготовки наших кадрів під час проведення реформи».

Під керівництвом Валерія Сокуренка в університеті традиційним стало проведення тактико-спеціальних і командно-штабних навчань як для курсантів, так і для керівного складу державних установ, організацій, правоохоронних структур; започатковані та працюють курси з підготовки й перепідготовки кадрів для Національної поліції України; відкрито Центр Українсько-Польського розвитку; створено кіберполігон, де розробляються програми, за допомогою яких можна буде протидіяти кібератакам, відкрито Центр корекційної та психодіагностичної роботи для надання індивідуальної психологічної реабілітації та консультування правоохоронців, які стали учасниками АТО; разом із Харківською обласною державною адміністрацією започатковано освітній проект «Кадети поліції» для школярів.

В університеті розвивається спорт – створено спортивний клуб «Універ-Динамо», побудовано футбольне поле, яке використовується для занять з тактичної, спеціальної фізичної підготовок і для гри у футбол. За американськими стандартами побудовано смугу перешкод, яка дасть змогу психологічно і фізично готувати до служби в поліції.

Розпочато багато наукових, освітніх проектів, розширюється міжнародна діяльність. Втілювати всі плани й задуми в життя допомагає команда однодумців. Це – перший проректор університету кандидат педагогічних наук підполковник поліції Дмитро Швець, проректори – кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Михайло Бурдін, доктор юридичних наук, доцент Анатолій Клочко, кандидат юридичних наук Олександр Грищенко.

Поєднання кращих традицій професійної підготовки з базовою університетською освітою покладено в основу навчання в галузях права, цивільної безпеки, управління й адміністрування, соціальних та поведінкових наук, інформаційних технологій. Університет надає вищу освіту за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Кібербезпека», «Психологія», «Фінанси», «Банківська справа та страхування» з наданням ступеня «бакалавра», «магістра».

Навчання здійснюється на шести факультетах, де готують фахівців як за державним замовленням, так і на госпрозрахункових засадах на денній, заочній та дистанційній формах навчання.

Факультет № 1 – слідства. Декан – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України полковник поліції Олександр Музичук. Факультет здійснює підготовку фахівців для органів досудового розслідування для проходження служби (на посадах слідчих) Національної поліції України. Для набуття практичних навичок на факультеті створено навчально-тренувальні полігони – криміналістичний та райвідділ поліції, стрілецький комплекс. Випускники факультету успішно працюють на посадах слідчих, прокурорів, суддів у різних регіонах України, значна їх кількість обіймає керівні посади в Національній поліції України та інших органах державної влади.

Факультет № 2 – кримінальної поліції. Його очолює кандидат юридичних наук підполковник поліції Сергій Бортник. На факультеті готують фахівців для роботи у підрозділах карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, у сфері захисту економіки та інших оперативних служб.

Факультет № 3 – підрозділів поліції превентивної діяльності. Його очолює кандидат юридичних наук майор поліції Анатолій Колотік. Факультет здійснює підготовку фахівців, які обійматимуть посади командирів взводів, дільничних офіцерів поліції, інспекторів ювенальної превенції, інспекторів сектора превенції, інспекторів дозвільної системи, інспекторів з безпеки дорожнього руху. Також на факультеті готують психологів для підрозділів кримінальної поліції у справах дітей та управлінь кадрового забезпечення.

Факультет № 4 – кіберполіції. Декан – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник підполковник поліції В’ячеслав Марков. Факультет здійснює підготовку фахівців на посади слідчих та оперуповноважених для боротьби з кіберзлочинністю, протидії торгівлі людьми, а також фахівців оперативно-технічних та інформаційно-аналітичних підрозділів Національної поліції України.

Факультет № 5 – заочного навчання. Декан – кандидат юридичних наук полковник поліції Олександр Анциферов. Тут отримують вищу освіту працівники практичних підрозділів поліції з усіх регіонів України.

На факультеті № 6 – права та масових комунікацій – навчаються студенти денної, заочної та дистанційної форм навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Очолює факультет доктор юридичних наук, доцент Олег Синєгубов.

На факультеті відкрито перший серед вищих навчальних закладів Харкова Центр гендерної освіти, нові унікальні навчальні аудиторії – залу судових засідань, «зелену кімнату» для проведення опитування дітей, які постраждали чи стали свідками насильства, юридичну клініку, в якій працюють курсанти і студенти університету, застосовуючи отримані знання на практиці.

Для студентів відкрито кафедру військової підготовки, після закінчення якої вони отримують військово-облікові спеціальності «Психологія» та «Соціальна психологія» і військове звання молодшого лейтенанта запасу.

Можливість навчатися на цьому факультеті отримали й громадяни інших держав. У 2016 році здійснено перший набір іноземних студентів.

Усі факультети підтримують тісні зв’язки з практичними органами та підрозділами Національної поліції України, іншими державними установами, залучаючи найбільш досвідчених фахівців до навчального процесу та науково-дослідної діяльності.

Представники університету постійно зустрічаються із школярами – майбутніми випускниками, читають лекції з правової тематики, проводять круглі столи, тематичні дискусії. Для знайомства з університетом для молоді влаштовують дні відкритих дверей.

До складу університету входить також Сумська філія, яку очолює доктор юридичних наук, професор Сергій Лукаш, та Сумський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції».

Особливим навчальним закладом, з яким і сьогодні університет пов’язують міцні й плідні стосунки, є ліцей «Правоохоронець». Його створено 1995 року за ініціативою Олександра Марковича Бандурки в системі професійної освіти МВС України для надання допомоги в утриманні та вихованні дітей із сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули або зазнали каліцтва під час виконання службових обов’язків, а також для здійснення довузівської підготовки обдарованої молоді. У перші роки існування ліцею ним керував Анатолій Клочко, нині проректор університету. З 2005 року й дотепер директором ліцею «Правоохоронець» є Аліса Дербеньова.

Гордість університету – його науково-педагогічний колектив, у складі якого 72 доктори наук, 50 професорів, 331 кандидат наук, 166 доцентів, 14 працівників, які мають почесне звання «Заслужений». Серед них – відомі в державі засновники наукових шкіл Олександр Бандурка, Сергій Гусаров, Володимир Греченко, Олександр Юхно, Олексій Литвинов, В’ячеслав Ємельянов, Анатолій Комзюк, Костянтин Мельник, Олександр Музичук, Владислав Шендрик. Працюють 30 кафедр, 2 науково-дослідні лабораторії. Створені власні наукові школи, які є авторитетними в науковому середовищі й мають значні здобутки. Працюють 5 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук. Як продовження системної наукової роботи постійно проводяться науково-практичні конференції, семінари, круглі столи за різними напрямками правоохоронної діяльності. В університеті діє Наглядова рада, яку очолює народний депутат України Ірина Єфремова. Здійснюється співпраця з комітетами Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, освіти і науки, правової політики та правосуддя, Національним інститутом стратегічних досліджень, Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України, Конституційним Судом України, Харківською обласною державною адміністрацією тощо.

Університет є засновником і видавцем восьми наукових збірників і журналів.

Весною 2014 року науковці, викладачі, офіцери курсової ланки, працівники університету захищали будівлю Харківської обласної державної адміністрації, відстоюючи незалежність і територіальну цілісність України. Багато працівників і випускників університету гідно показали себе під час проведення АТО, виявивши патріотизм, мужність і вірність Присязі.

Університет став одним із базових відомчих навчальних закладів у реалізації проекту «Моя нова поліція». Після закінчення програми навчання викладачі-тренери університету завдяки набутим знанням і досвіду допомогли підготувати кадри для нової поліції в інших містах України.

Харківський національний університет внутрішніх справ продовжує брати участь у започаткованих МВС України програмах підготовки та перепідготовки кадрів для Національної поліції України. На базі університету пройшов відбір кандидатів до нового поліцейського підрозділу КОРД (корпусу оперативно-раптової дії), на курсах первинної професійної підготовки працівників патрульної служби пройшли навчання майбутні фахівці патрульних підрозділів поліції міст Сєверодонецька, Лисичанська, Слов’янська, Краматорська, що знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції Луганської і Донецької областей.

У навчальному закладі започатковані та діють курси підвищення кваліфікації для працівників слідчих підрозділів Національної поліції України, на яких проходять навчання представники усіх областей.

Як вищий навчальний заклад, який першим у системі МВС України почав готувати спеціалістів у сфері ІТ-технологій, університет має необхідну навчальну базу та висококваліфікований науково-педагогічний склад. Харківський національний університет внутрішніх справ став першим і в підготовці працівників для підрозділів кіберполіції. На курсах первинної професійної підготовки представники майже з усіх областей України опанували нові для себе спеціальності агента інформаційних технологій та інспектора кіберполіції. Пройшли підвищення кваліфікації і нинішні працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Така активна діяльність університету в процесах реформування постійно була в полі зору керівництва держави, міжнародних установ та організацій. Університет неодноразово відвідували Президент України Петро Порошенко, на той час Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, державний секретар Олексій Тахтай, заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, міністр юстиції України Павло Петренко, заступник міністра внутрішніх справ України випускник університету Вадим Троян, народні депутати України, Голова Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Кястутіс Ланчінскас, Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, Генеральний консул Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові Януш Яблонський та інші.

Для надання допомоги у реформуванні правоохоронної системи України університет також відвідали делегації Консультативної місії Європейського Союзу, Комітету ЄС у цивільних аспектах врегулювання кризових ситуацій, спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Джеймс Сперос, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, Посол Офісу ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба, представники правоохоронних органів Німеччини, Франції, Чехії, Польщі, Болгарії, Грузії, Азербайджану, Норвегії, США та інші.

Підписано низку двосторонніх договорів про співпрацю з поліцейськими закладами Швеції, Чехії, Норвегії, США, Туреччини, Хорватії, Польщі, Молдови, Грузії, Азербайджану та інших країн.

Визначені колективом університету пріоритетні напрями, а саме: національно-патріотичне виховання молоді, здоровий спосіб життя, володіння ІТ-технологіями та іноземними мовами, – допомагають у підготовці сучасних кадрів для Національної поліції України. Курсанти і студенти навчального закладу займаються у секціях з різних видів спорту – тайського боксу, самбо, дзюдо, легкої атлетики, гирьового спорту, шахів тощо, відстоюють честь університету у складі збірних команд з футболу, волейболу, баскетболу. На рахунку спортсменів університету – численні перемоги в чемпіонатах МВС України, Європи та світу.

Органічним доповненням університетського життя та дозвілля курсантів і студентів стала діяльність Університету культури, який створено 2012 року на громадських засадах. Його робота спрямована на всебічне виховання молодої людини, розширення її світогляду та формування художньо-естетичного смаку. Молодь відвідує театри, художні виставки, галереї, а нерідко університет і сам стає центром мистецьких подій під час проведення заходів до Дня усіх закоханих, конкурсів «Міс першокурсниця», конкурсів-оглядів колективів художньої самодіяльності, брейн-рингів, фестивалів Клубу веселих та кмітливих та інших.

Молодь університету щороку бере участь у зльоті волонтерських загонів серед курсантів і студентів вищих навчальних закладів Харківщини; у рамках громадської ініціативи «Сестра милосердя – Харків» вони надають допомогу Харківському обласному військовому шпиталю, не залишають поза увагою сім’ї переселенців із Донбасу, надають допомогу як донори: здають кров для поранених бійців АТО, хворих дітей, відвідують дитячі будинки.

Курсанти допомагають поліції підтримувати порядок під час загальноміських заходів – проведення спортивних, культурно-масових свят, урочистостей, таких як День Гідності та Свободи, День пам’яті та примирення, День перемоги у Другій світовій війні, День Конституції, День незалежності, День визволення Харкова від нацистських загарбників тощо. Незмінні учасники цих заходів – колектив художньої самодіяльності університету, духовий оркестр та ансамбль барабанщиць, які є окрасою будь-якого свята.

Університет має багато відомчих і державних нагород. Він відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, одержав високе звання «Флагман освіти і науки України», тричі ставав переможцем Всеукраїнського освітянського рейтингу «Софія Київська», має нагороди Української секції Міжнародної поліцейської асоціації, органів місцевого самоврядування.

Університет має славне минуле, гідне сьогодення, перспективне майбутнє. Вся його діяльність – це невпинний рух уперед, наполегливою, щоденною працею він торує шлях до нових звершень і перемог.