"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

З метою посилення якості освітніх програм на факультеті № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ відбулася чергова зустріч зі стейкхолдерами. В обговоренні взяли участь гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Право», професор кафедри цивільного права та процесу Володимир Кройтор та директор Адвокатського бюро «Романа Чумака» Роман Чумак.

Під час діалогу було розглянуто особливості навчального плану спеціальності «Право», внесено ряд конструктивних пропозицій щодо вдосконалення освітньо-професійної програми, враховуючи вимоги Наказу МОН від 8.10.2021  № 1076 Про затвердження програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Заключено меморандум про співпрацю між ХНУВС та Адвокатським бюро «Романа Чумака» та договір про проходження практики студентами ХНУВС.

ВЗГ ХНУВС