"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

по кафедрі теорії та історії держави і права

Завідувач – 1

Доцент – 3

по кафедрі кримінального права і кримінології

Доцент – 1

Старший викладач – 1

по кафедрі криміналістики та судової експертології

Викладач – 1

по кафедрі іноземних мов

Професор – 1

Доцент – 5

Старший викладач – 4

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 2

 по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів

Старший викладач – 0,5

по кафедрі трудового та господарського права

Викладач – 0,25

по кафедрі соціальних та економічних дисциплін

Доцент – 3

по кафедрі українознавства

Доцент – 4

Старший викладач – 1

по кафедрі спеціальної фізичної підготовки

Професор (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1

Доцент – 2

Старший викладач – 4

Старший викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 3

Викладач – 4,5

Викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1

 ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 3

 по кафедрі адміністративного права і процесу

Доцент – 0,25

по кафедрі тактичної та тактико-спеціальної підготовки

Старший викладач – 1

Викладач – 1

по кафедрі адміністративної діяльності поліції

Професор – 1,5

Старший викладач – 1

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

по кафедрі цивільно-правових дисциплін

Професор – 1

по кафедрі конституційного і міжнародного права

Доцент – 1

Викладач – 1

по кафедрі кібербезпеки

Професор – 0,25

Доцент – 1

по кафедрі інформаційних технологій

Доцент – 3

Доцент (за рахунок коштів спеціального фонду) – 8

Старший викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 2

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 6

по кафедрі цивільного права та процесу

Професор (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1

Доцент (за рахунок коштів спеціального фонду) – 9

Старший викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 3

по кафедрі кримінально-правових дисциплін

Професор (за рахунок коштів спеціального фонду) – 2

Доцент (за рахунок коштів спеціального фонду) – 12,25

Старший викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 2,5

Викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,5

по кафедрі соціології та психології

Професор (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,5

Доцент (за рахунок коштів спеціального фонду) – 13,75

Старший викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 3

Викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 2

по кафедрі правового забезпечення господарської діяльності

Професор (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1,75

Доцент (за рахунок коштів спеціального фонду) – 10

Старший викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 2

Викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 2,25

по кафедрі загальноправових дисциплін

Професор (за рахунок коштів спеціального фонду) – 2

Доцент (за рахунок коштів спеціального фонду) – 16,25

Старший викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,25

Викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1,25

ПО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИМ КАФЕДРАМ

по кафедрі військової підготовки

Доцент (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1

Старший викладач (за рахунок коштів спеціального фонду) – 4

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилають поштою)  заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 26 серпня 2018 року.

Контактні телефони (057) 73-98-204; 73-98-317; 73-98-196.

Адреса: 61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27.

Конкурсна комісія