"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Кафедрою конституційного і міжнародного права факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ до бібліотеки передано навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою.

Використання цих навчально-методичних розробок в освітньому процесі сприятиме ефективній підготовці до занять, проміжного та підсумкового контролю, вивченню теоретичного матеріалу та формуванню у здобувачів вищої освіти, як майбутніх працівників поліції, знань, умінь та навичок, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України, а також завданням, які ставляться перед поліцією на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

ВЗГ ХНУВС