"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 По кафедрі  військової підготовки

Доцент – 3
Старший викладач – 4 
Викладач – 1

 ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

 по кафедрі теорії та історії держави і права

Професор – 3
Доцент – 4

по кафедрі кримінального права і кримінології

Професор – 1
Доцент – 1
Старший викладач – 1

 по кафедрі криміналістики та судової експертології

Професор – 1
Доцент – 0,25
Викладач – 1

 по кафедрі іноземних мов

Завідувач кафедри – 1
Професор – 1
Доцент – 6
Старший викладач – 4
Викладач – 3  

по кафедрі адміністративного права та процесу

Завідувач кафедри – 1
Професор – 3

 ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 2

 по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів

Професор – 1
Старший викладач – 0,5

 по кафедрі трудового та господарського права

Доцент – 1

 по кафедрі соціальних та економічних дисциплін

Доцент – 3

 по кафедрі українознавства

Доцент – 2
Старший викладач – 2

по кафедрі тактичної та спеціальної фізичної підготовки

Професор – 1
Професор, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 0,25
Доцент – 2
Старший викладач – 4,5 
Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 5
Викладач – 3
Викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 3

 по кафедрі педагогіки та психології

Старший викладач – 1

 по кафедрі поліцейської діяльності та публічного адміністрування

Професор – 0,5
Доцент – 0,5 
Старший викладач – 1

 по кафедрі вогневої підготовки

Доцент – 1 
Старший викладач – 1

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

 по кафедрі цивільно-правових дисциплін

Доцент - 1

 по кафедрі конституційного  і міжнародного права

Доцент– 0,5
Старший викладач – 1

 по кафедрі інформаційних технологій та кібербезпеки

Завідувач кафедри – 1
Професор – 3
Професор , що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1
Доцент – 5
Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 4,25
Старший викладач – 1
Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду – 1
Викладач – 1 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 6

(усі посади утримуються за рахунок коштів спеціального фонду)

 по кафедрі фундаментальних та юридичних дисциплін 

Завідувач кафедри – 1
Професор – 5 
Доцент – 8
Старший викладач – 2,75
Викладач – 3

по кафедрі цивільного права та процесу

Професор – 1,33
Доцент – 10,25
Старший викладач – 5,5
Викладач – 1

по кафедрі правового забезпечення господарської діяльності

Професор – 2
Доцент – 15
Старший викладач – 2,5
Викладач – 2,25

по кафедрі кримінального права та кримінології

Завідувач кафедри – 1
Професор – 4,75
Доцент – 9,5
Старший викладач – 1

по кафедрі кримінального процесу, криміналістики та експертології

Завідувач кафедри – 1
Професор – 3,75
Доцент – 8,5
Старший викладач – 0,75

по кафедрі правоохоронної діяльності та поліціїстики

Завідувач кафедри – 1
Професор – 3,75
Доцент – 6
Викладач – 2,25

 по кафедрі соціології та психології 

Професор – 5,5
Доцент – 13
Старший викладач – 5
Викладач – 1

по кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін

Професор – 2,75
Доцент – 3,25
Старший викладач – 6  

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилають поштою) заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 26 серпня 2019 року.

Контактні телефони (057) 73-98-204; 73-98-317; 73-98-196.

Адреса: 61080, м. Харків, проспект Льва Ландау, 27.

Конкурсна комісія