"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Відповідальна за академічну доброчесність у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ кандидатка економічних наук Марина Петченко дистанційно провела науковий семінар для учасників освітнього процесу на тему «Дослідницька доброчесність», у продовження ряду семінарів про дотримання принципів академічної доброчесності.

Під час наукового семінару були розглянуті наступні питання: нормативно-правові документи на національному рівні, що регламентують загальні етичні принципи поведінки науковців і викладачів; основні внутрішні нормативно-правові документи коледжу, що регламентують дотримання академічної доброчесності та постійний її моніторинг; рейтинги відсоткового рівня плагіату у текстах наукових робіт у розрізі країн світу; технологічні рішення та профілактичні заходи в коледжі; «хижацькі» періодичні видання та як їх розпізнати, тощо.

До наукового семінару долучилися здобувачі освіти (здобувачі вищої освіти), представники наукових гуртків коледжу та педагогічного, наукового та науково-педагогічного складу.

КЛК ХНУВС