"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Керівник навчальної практики від Харківського національного університету внутрішніх справ професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Володимир Кройтор провів зустріч зі студентами, які проходять навчальну практику в господарському суді Харківської області.

Під час зустрічі було наголошено, що при проходженні практики студенти повинні не лише закріпити й поглибити теоретичні знання, отримані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, але й набути умінь та навичок правозастосовчої практичної діяльності.

ВЗГ ХНУВС