"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Воропай Тетяна Степанівна <br/> доктор філософських наук, професор
Воропай Тетяна Степанівна,
доктор філософських наук, професор

Народилася 28 квітня 1952 року в м. Білопіллі Сумської області.

У 1987 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Розуміння в структурі науково-пізнавального процесу» (спеціальність 09.00.01 – діалектичний і історичний матеріалізм); у 2000 році – докторську дисертацію за темою «Ідентичність соціального суб’єкта в дискурсі постмодернізму» (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

У 2003 році присвоєно вчене звання професора кафедри етики, естетики та історії культури НТУ «ХПІ».

У 1987–2003 рр. працювала в Харківському політехнічному інституті, з 2003 р. працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Основні напрями наукової діяльності: герменевтика, глобалізація, проблема ідентичності.

Під її науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій (Ігнатьєв В.А., Манькова Е.О., Уханов Є.В., Хмелевська Н.А., Юнусова Є.Й.).

Опублікувала 155 наукових робіт (2 монографії, 2 підручники, 2 навчальних посібники, 120 статей та 30 тез доповідей).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lBHZ0UIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1