"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Гетманець Ольга  Петрівна <br/> доктор юридичних наук, професор
Гетманець Ольга Петрівна,
доктор юридичних наук, професор

Народилася 27 квітня 1954 р. у місті Харкові.

У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Вплив соціально-економічних умов праці на функціонування людського фактора в соціалістичному виробництві» (спеціальність 00.01.07 – економічна теорія); у 2009 році – докторську дисертацію за темою «Правове регулювання бюджетного контролю в Україні» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри правових основ підприємницької діяльності.

У 1976–1980 рр. – старший інженер відділу праці та заробітної плати Безлюдівського управління складських постачань м. Харкова; у 1980–1986 рр. – старший лаборант кафедри, а потім викладач кафедри марксизму-ленінізму Харківського фармацевтичного інституту; у 1986–1989 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного університету ім. А.М. Горького; у 1989–1995 рр. – доцент кафедри суспільних наук Української фармацевтичної академії; у 1995–2006 рр. – доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності та фінансового права Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2006–2010 рр. – професор кафедри правових основ підприємницької діяльності ХНУВС; З 2010 р. по теперішній час – завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 ХНУВС.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64 700.07 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та Д 17.127.09 у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).

Нагороджена срібним знаком Харківської державної адміністрації у 2010 р.

Напрямками наукової діяльності є фінансове право, бюджетне право, податкове право, банківське право, фінансовий контроль, бюджетний контроль.

Під її науковим керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій (Бубіна Г.Л., Губіна А.О., Дмитренко Ю.М., Кашкарьова А.В., Міщенко Л.С., Наголюк О.В., Образцова І.О., Огій О.С., Поляк А.В., Симов’ян В.С., Симов’ян С.В., Стародубова О.А., Тищенко А.О., Фалько Л.В.).

Опублікувала 150 наукових робіт (1 монографія, 9 підручників, 7 навчальних посібників, 53 статті та 55 тез і доповідей на конференціях).

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9QkKS_IAAAAJ&hl=ru