"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Землянська Олена Володимирівна <br/> доктор психологічних наук, професор
Землянська Олена Володимирівна,
доктор психологічних наук, професор

Народилася 17 грудня 1945 року в м. Саратові, РРСФР.

У 1980 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Взаємозв’язок короткострокової та довгострокової пам’яті в процесі навчання» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія); у 2010 році – докторську дисертацію за темою «Особистість як суб’єкт правосвідомості та об’єкт судово-психологічної експертизи» (спеціальність 19.00.06 – юридична психологія).

У 1999 році присвоєно вчене звання професора кафедри психології та педагогіки.

У 1963–1968 рр. навчалась в Харківському державному університеті за спеціальністю «фізика»; у 1969–1975 рр. – аспірант кафедри психології Харківського державного університету; у 1976–1986 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри психології Кубанського державного університету (м. Краснодар); у 1986–1994 рр. – доцент, докторант кафедри психології Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. З 1994 року працює в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Нагороджена відзнакою «Відмінник народної освіти України», відзнаками МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня, «15 років МВС України», «За розвиток науки, техніки та освіти», «20 років міліції України», «Закон і честь».

Основні напрями наукової діяльності – психологія: загальна, юридична, судово-психологічна експертиза, педагогічна та вікова, праці, інженерна.

Під її науковим керівництвом захищено 16 кандидатських дисертацій (Ващенко І.В., Гаркавець С.О., Ковалевська Ю.М., Кострікін О.В., Михайлишин У.Б., Пивовар Л.С., Романенко О.В., Сорока А.В., Тімченко О.В., Чеботова Я.В., Черкашин А.І., Чернова О.Є., Шапар В.Б., Шинкаренко І.О., Шестопалова О.П., Ярош О.В.).

Опублікувала 151 наукову роботу (5 монографій, 2 підручники, 8 навчальних посібників, 52 статей та 84 тези доповідей).

Член-кореспондент Балтійської педагогічної академії та Російської академії природознавства.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sH-N4pwAAAAJ

Землянська О. В. Особистість як об’єкт судово-психологічної експертизи : монографія / О. В. Землянська ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 367 с.

Землянська О. В. Особистість та методи її дослідження при проведенні судово-психологічної експертизи : монографія / О. В. Землянська. – Харків : Титул, 2007. – 244 с.

Бандурка А. М. Юридическая психология : монография / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Харьков : Титул, 2006. – 750 с.

Бандурка А. М. Психология руководителя : монография / А. М. Бандурка, Е. В. Землянская. – Харьков : Золотая миля, 2013. – 720 с.

Землянська О. В. Особистість соціального працівника в системі ОВС / О. В. Землянська // Соціальна робота в органах внутрішніх справ України : навч. посіб. / гол. ред. д-р соціол. наук, проф. В. О. Соболєв. – Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2006. – Гл. 1.5. – С. 86–102.

Бандурка А. М. Профессионализм и лидерство : учеб. пособие / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянска. – Харьков : Титул, 2006. – 578 с.

Бандурка А. М. Психология управления : учеб. пособие / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянска. – Харьков : Титул, 2007. – 532 с.

Землянська О. В. Судово-психологічна експертиза : навч. посіб. / О. В. Землянська. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2012. – 300 с.