"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Зозуля Ігор Вікторович <br/> доктор юридичних наук, професор
Зозуля Ігор Вікторович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 18 лютого 1954 р. в м. Жмеринці Вінницької області.

У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема з грифом «Для службового використання» (спеціальності 05.25.05 – автоматизовані інформаційні системи; 05.26.01 – техніка безпеки та протипожежна техніка); у 2011 році – докторську дисертацію за темою «Теорія і практика реформування системи органів внутрішніх справ МВС України: адміністративно-правові засади» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

З 1979 по 1989 роки – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, асистент кафедри ЕОМ Харківського ордена Трудового Червоного Прапора інституту радіоелектроніки. У 1989–1991 рр. – старший науковий співробітник ХФ ВНДПІ Морнафтогаз; у 1992–1998 рр. – викладач, доцент Харківського інституту пожежної безпеки МВС України; у 1998–2001 рр. – завідувач кафедри основ екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці Харківського інституту соціального прогресу. З 2001 року – професор кафедри тактико-спеціальної підготовки 4–6 факультетів; старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи; професор кафедри інформаційних систем і технологій; завідувач науково-дослідної лабораторії; професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права; професор кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ. На сьогодні професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2013–2017 роках перебував членом спеціалізованих вчених рад К 67.135.03 ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» та К 35.140.02 ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. На теперішній час – голова спеціалізованої вченої ради Д 35.140.02 ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук..

Нагороджений відомчою відзнакою МВС України – медаллю «10 років МВС України» та 2 дипломами Спілки юристів України (2003 р.).

Напрямками наукової діяльності є нормативно-правове забезпечення та засоби управління безпекою людини, суспільства і держави; управління реформуванням правоохоронної системи України; інновація правоохоронних технологій.

Під його науковим керівництвом захищені 1 докторська (Предместніков О.Г.) та 4 кандидатські (Роженко Д.В., Синельникова Г.В., Мироненко І.С., Надьон О.В.) дисертації.

Опублікував понад 400 наукових праць, з них: монографій – 5, навчальних посібників – 4, статей – понад 200, тез доповідей – близько 100, захищених авторськими свідоцтвами та патентами винаходів – 38. Науковий керівник і відповідальний виконавець 16 науково-дослідних робіт.

Відповідальний секретар і член редколегії наукового журналу «Форум права», член редколегії збірника наукових праць «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права» та наукового журналу «Юридичний бюлетень».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mliH6HoAAAAJ&hl=uk