"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Кириченко Володимир Євгенійович <br/> доктор юридичних наук, професор
Кириченко Володимир Євгенійович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 17 березня 1965 року в м. Ровеньках Ворошиловградської обл.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правова регламентація селянського землеволодіння і землекористування в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століть» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень); у 2011 році – докторську дисертацію за темою «Правове регулювання поземельного кредиту (в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ століть)» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри фундаментальних юридичних дисциплін.

Сфера наукових інтересів охоплює методологію історико-правової науки; правові проблеми всесвітньої історії; історію правового регулювання поземельних відносин; банківську справу та досвід довгострокового кредитування.

Опублікував понад 100 науковий праць.