"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Клочко Анатолій Миколайович <br/> доктор юридичних наук, доцент
Клочко Анатолій Миколайович,
доктор юридичних наук, доцент

Народився 14 червня 1963 року в селі Новоолександрівці Сахновщинського району Харківської області.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Педагогічні умови формування професійних здібностей вихованців ліцеїв юридичного профілю» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); у 2013 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Проблеми кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 1980–1984 рр. – курсант вищого політичного училища ім. 60-річчя ВЛКСМ МВС СРСР; у 1984–1986 рр. – заступник командира роти забезпечення та обслуговування, роти матеріального та технічного забезпечення з політичної частини 590-го конвойного полку УВС МВС СРСР по Північно-Західній зоні, помічник начальника політичного відділу з комсомольської роботи цього ж полку; у1986–1992 рр. – командир взводу курсантів, заступник командира роти з політичної частини, командир роти батальйону курсантів Вищого політичного училища ім. 60-річчя ВЛКСМ МВС СРСР (Вищого політичного училища); у 1992–1994 рр. – заступник начальника курсу по виховній роботі, по соціальним питанням факультету № 1 (слідчо-криміналістичного) Харківського інституту внутрішніх справ; у 1994–1995 рр. – начальник курсу факультету № 1 (слідчо-криміналістичного) Харківського інституту внутрішніх справ, факультету № 1 (юридичного) Університету внутрішніх справ; у 1995–2001 рр. – начальник юридичного ліцею Університету внутрішніх справ (з 1997 р. – при Університеті внутрішніх справ); у 2001–2002 рр. – доцент кафедри спеціальних дисциплін інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ; у 2002–2005 рр. – начальник юридичного ліцею при Національному університеті внутрішніх справ; у 2005–2006 рр. – виконуючий обов’язки начальника факультету, начальник факультету № 2 (економічної безпеки) Національного університету внутрішніх справ, доцент кафедри спеціальних дисциплін Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ; у 2006–2007 рр. – заступник командира бригади з громадської безпеки (військова частина 3005 Управління Східного територіального командирування ВВ МВС України); у 2007–2010 рр. – начальник навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ; у 2010–2012 – проректор з економічних питань та ресурсного забезпечення, з економічних питань і матеріального забезпечення Харківського національного університету внутрішніх справ; у 2012–2014 рр. – проректор по службі Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2014 року дотепер – проректор Харківського національного університету внутрішніх справ.

Відомчі заохочувальні відзнаки: «Почесний знак МВС України», пам’ятна відзнака «15 років МВС України», «Знак пошани» 1 ступеня та інші.

Основні напрями наукової діяльності: адміністративні правопорушення, кадрове забезпечення.

Кількість опублікованих наукових праць – 42, з них: монографій – 1, підручників – 2, навчальних посібників – 3, статей – 36.

Академік Інженерної академії України та Міжнародної кадрової академії.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jZjRCDIAAAAJ&hl

Клочко А. М. Партнерство та співробітництво міліції з населенням: стан, проблеми, рекомендації : навч.-практ. посіб. / А. М. Клочко, В. В. Мальцев, А. М. Черноусов. – Харків : Поларт, 2005. – 240 с.

Клочко А. М. Науково-практичні рекомендації щодо розкриття та розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті / А. М. Клочко, О. М. Литвинов, О. С. Мірошниченко. – Харків : ХНУВС, 2008. – 39 с.

Клочко А. М. Інформаційні технології в управлінні : навч. посіб. / А. М. Клочко, М. М. Зацеркляний. – Харків : ХНУВС, 2010. – 332 с.

Клочко А. М. Основи психології : навч. посіб. / А. М. Клочко. – Харків : Нове слово, 2011. – 114 с.

Клочко А. М. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України : монографія / А. М. Клочко. – Харків : Золота миля, 2011. – 481 с.

Документування наркозлочинів, які вчиняються з використанням комп’ютерних мереж : метод. рек. / А. М. Клочко, М. М. Перепилиця, В. В. Шендрик, О. В. Манжай. – Харків : ХНУВС, 2011. – 21 с.

Регіональна економіка : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки, О. В. Носової ; [О. М. Бандурка, О. В. Носова, І. Л. Райнін та ін.]. – Харків : Золота миля, 2016. – 336 с. – У співавторстві.