"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Корж Валентина Павлівна <br/> доктор юридичних наук, професор
Корж Валентина Павлівна,
доктор юридичних наук, професор

Народилася 5 жовтня 1952 року.

У 1986 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми розслідування та запобігання розкрадань у промисловому будівництві» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза); у 2003 році – докторську дисертацію за темою «Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скованих організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).

У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

З 1999 року дотепер працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Почесний працівник прокуратури України.

Напрямки наукової діяльності: криміналістика, кримінальний процес, судова експертиза, прокурорська діяльність, розслідування організованої злочинної діяльності і корупції.

Під її науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації (Заяць Д.Д., Книженко С.О.).

Опублікувала понад 230 наукових робіт (2 монографії, 14 навчальних посібників).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XL9SsFYAAAAJ

Корж В. П. Тактика взаємодії спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю при розкритті та розслідуванні злочинів у сфері підприємницької діяльності / В. П. Корж // Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми) : монографія / [В. І. Борисов, О. Г. Кальман, В. П. Корж та ін. ; відп. ред.: Ф. А. Лопушанський, В. І. Борисов] ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького ; Ін-т вивчення проблем злочинності АПрН України. – Харків : Право, 2001. – Гл. 9.1. – С.238–249.

Корж В. П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : монография / В. П. Корж. – Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2002. – 412 с.

Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями : науч.-практ. пособие / В. П. Корж. – Харьков : Лицей, 2002. – 279 с.

Корж В. П. Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування : посібник / В. П. Корж. – Харків : ХарРІ НАДУ при Президентові України, 2000. – 30 с.

Корж В. П. Розслідування окремих видів злочинів : навч.-метод. посіб. / В. П. Корж. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 440 с.

Корж В. П. Расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики : учеб.-метод. пособие / В. П. Корж. – Харьков : Кроссроуд, 2011. – 304 с.

Корж В. П. Проблемні питання застосування окремих норм нового КПК України / В. П. Корж // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10. – С. 79–88.

Корж В. П. Корупційні технології в сфері виборчого процесу: поняття, види, проблеми протидії / В. П. Корж // Право України. – 2013. – № 5. –
С. 224–229.

Корж В. П. Некоторые проблемы использования специальных знаний в методике расследования организованной преступной деятельности в сфере экономики / В. П. Корж // Эксперт. – 2013. – № 4. – С. 121–132.

Корж В. П. Криминалистическая профилактика организованной преступной деятельности в сфере экономики/ В. П. Корж // Воронежские криминалистические чтения. – 2014. – Вып. 16. – С. 61–73.

Корж В. П. Проблеми процесуального та криміналістичного забезпечення учасників та суб’єктів криміналістичної діяльності / В. П. Корж // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 111–117.