"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Корж Валентина Павлівна <br/> доктор юридичних наук, професор
Корж Валентина Павлівна,
доктор юридичних наук, професор

Народилася 5 жовтня 1952 року.

У 1986 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми розслідування та запобігання розкрадань у промисловому будівництві» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза); у 2003 році – докторську дисертацію за темою «Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скованих організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).

У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

З 1999 року дотепер працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Почесний працівник прокуратури України.

Напрямки наукової діяльності: криміналістика, кримінальний процес, судова експертиза, прокурорська діяльність, розслідування організованої злочинної діяльності і корупції.

Під її науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації (Заяць Д.Д., Книженко С.О.).

Опублікувала понад 230 наукових робіт (2 монографії, 14 навчальних посібників).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XL9SsFYAAAAJ

Корж В. П. Тактика взаємодії спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю при розкритті та розслідуванні злочинів у сфері підприємницької діяльності / В. П. Корж // Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми) : монографія / [В. І. Борисов, О. Г. Кальман, В. П. Корж та ін. ; відп. ред.: Ф. А. Лопушанський, В. І. Борисов] ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького ; Ін-т вивчення проблем злочинності АПрН України. – Харків : Право, 2001. – Гл. 9.1. – С.238–249.

Корж В. П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : монография / В. П. Корж. – Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2002. – 412 с.

Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями : науч.-практ. пособие / В. П. Корж. – Харьков : Лицей, 2002. – 279 с.

Корж В. П. Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування : посібник / В. П. Корж. – Харків : ХарРІ НАДУ при Президентові України, 2000. – 30 с.

Корж В. П. Розслідування окремих видів злочинів : навч.-метод. посіб. / В. П. Корж. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 440 с.

Корж В. П. Расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики : учеб.-метод. пособие / В. П. Корж. – Харьков : Кроссроуд, 2011. – 304 с.

Корж В. П. Проблемні питання застосування окремих норм нового КПК України / В. П. Корж // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10. – С. 79–88.

Корж В. П. Корупційні технології в сфері виборчого процесу: поняття, види, проблеми протидії / В. П. Корж // Право України. – 2013. – № 5. –
С. 224–229.

Корж В. П. Некоторые проблемы использования специальных знаний в методике расследования организованной преступной деятельности в сфере экономики / В. П. Корж // Эксперт. – 2013. – № 4. – С. 121–132.

Корж В. П. Криминалистическая профилактика организованной преступной деятельности в сфере экономики/ В. П. Корж // Воронежские криминалистические чтения. – 2014. – Вып. 16. – С. 61–73.

Корж В. П. Проблеми процесуального та криміналістичного забезпечення учасників та суб’єктів криміналістичної діяльності / В. П. Корж // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 111–117.